in

Yaadannoon waggaa 45ffaa Gaazexeessaa Abubakar Muusaa Hararitti kabajame. – OMN

[ad_1]

Yaadannoon waggaa 45ffaa Gaazexeessaa Abubakar Muusaa Hararitti kabajame.

 

Seenaa miidiyaa Afaan Oromoo keessatti gaazexeessitoota maqaan isaanii leellifamu gidduutii adda duree ta’uun namoota maqaan waamamu keessaa abbaan ogummaa baay’ee fi qabsa’aa Abubakar Muusaa isa tokko.

Hojiilee barreeffamaa, diraamaa, walaloo fi wallee akkasumas yeedaloo weelluu qopheessuun gurraa gudda kan horate Abubakar Muusaa bara 1940 keessa Harargee araddaa Oborraatti dhalate. 

Abubakar Muusaa Awwaaday Roobaa umurii ijoollummaa isaatti miseensa Baandii Arfan Qallootti kan makame yoo ta’u, hooggansummaa fi qindeessummaa muuziqaatiin jejuu olaanaa argatee ture.

Barsiisaa Afaan Oromoo, hambaa muuziqaa ammayyaa Oromoo fi diraamaa Raadiyoo bebbeekamoo kan ta’e Abubakar Muusaa, bara kudha sagal jaatamoota gara dhumaa keessa waayila hojii isaa Shawaalul Mangistuu waliin diraamaa mata dureen isaa, “Yuuyyaan Nama Miti” jedhu barreessuun kallattii miidiyaa Afaan Oromoo jijjiiruu danda’usaatu himama.

Walleewwan bebbeekamoo hedduuf abbaa kan ta’e Abubakar Muusaa abbaa ijoollee sadii fi qabsa’aa biliisummaa saba isaa ta’ee osoo jiru umurii isaa 30tti bara 1969 magaalaa Harar keessatti humnoota mootummaa Dargiitiin ajjeefame.

Abubakar Muusaa xurree gootummaa Afaan Oromoo fi Oromummaaf ba’uuf aarsaa lubbuu kaffaluun gara jabeenya abbootii hirreetiin reeffa isaallee bineensa nyaachifamuu waayiloonni isaa ragaa ba’u.

Gaazexeessaa Abubakar Muusaa bara 1969 galgala guyyaa akka har’aa Magaalaa Harar keessatti ajjeefamuu isaa sababeeffachuun yaadannoon waggaa 45ffaa isaa magaalaa Hararitti kabajameeti jira.

[ad_2]

Source link

What do you think?

Aggregated by Ethiopian News Digest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Ethiopia’s Ambassador to the US, US Special Envoy to Horn Discuss Current Developments in Ethiopia – | Satenaw: Ethiopian News

#ASDailyScoop: Ethiopian cargo ship unloading Kenyan goods in Mombasa Port after 23 years of absence