in

WBO sakatta’aa jedhamuun uummanni gidiraa argaa jira jedhame. – OMN


WBO sakatta’aa jedhamuun uummanni gidiraa argaa jira jedhame.

Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaalee garaa garaatti sakattaa Waraana Bilisummaa Oromoo maqaa jedhuun hawaasni dirqiin bosonatti bobbaafamaa jiraachuun himame.

Aanaalee Guduruu fi Abbaayyii Coommanitti dirqama kanaan walqabatee hawaasni gidirfamaa jiraachuu kan himan maddeen odeeffannoo OMN, namoota dirqama WBO adamsuu kana irratti hirmaachuuf humna hin qabnellee ajjeesuu, hidhuu fi dararuutu mul’ata jedhu.   

Aanaa Guduruutti kaleessaa maanguddoonni lama sababuma kanaan ajjeefamuu ibsaniiru.

Caamsaa 2, 2022 jechuunis guyyaa dheengaddaa irraa eegalee dirqamni kun hawaasa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Guduruu fi Abbaayyii Coomman rakkoof saaxilaa jiraachuu maddeen keenya garasirraa dubbisne himanii jiru.

Daa’imman xixiqqoo fi maanguddoonni dirqiidhaan manaa baafamanii Waraana Bilisummaa Oromoo barbaaduu maqa jedhuun bosona keessatti hiraarfamaa akka jiran OMN odeeffateera.

Namoota sababa umurii fi dhukkubaatiin dirqama humnaan itti kenname kana rawwaachuu dadhaban adda baasuun gariin hidhaa gariin ammoo ajjeesaa akka jiran maddeen OMN’f bilbilaan yaada kennan himaniiru.

Aanaa Guduruu keessatti guyyaa kaleessaa maanguddoota lama dirqama isinitti kenname fudhachuu diddan jedhamuuudhaan ajjeefamanii, reeffa isaanii magaalaa Kombolchaatti geessuu maddeen himanii jiru.

Haaluma wal fakkaatuun Aanaa Abbaayyii Coomman keessas rakkoon wal fakkaataa jiraachuu fi maqaa sakattaa WBO jedhuun jiraattota aanichaa bosonatti bobbaasuu maddeen keenya ibsaniiru.

Godina Shawa Lixaa aanaa Midaa Qanyii keessattis oppireeshinii farra humna riphe lolaa jechuun humni mootummaan bobbaase, guyyaa kaleessaa barsiisaa mana barumsaa sadarkaa 1ffaa, Goodaa Alabaas jedhamu kan ta’e barsiisaa Shaambal Bijigaa rasaasaan rukutanii akka ajjeesan OMN odeeffateera.

Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti yakki ajjechaa qaamolee mootummaan bobbaaseen uummatarratti raawwatamaa jiru, daran hammaachuu fi guyyaarraa gara guyyaatti lubbuun namoota akka baalaatti harca’aa jiraachuu jiraattonni himaa jiru. Source link

What do you think?

Aggregated by Ethiopian News Digest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

ECA refutes Safaricom’s deadline extension claims

Marcus Samuelsson’s 2022 Met Gala Look