in

“Warraaqsa Diinagdee Oromoo” yaada jedhu bu’uura godhachuun waggaa 4 dura kan hundaa’e Waldaa Aksiyoona Geejjibaa Odaa Bus keessatti rakkooleen garaagaraa isaan mudachuu namoonni dhaabbaticha keessa hojjetaa turanii fi hojjetaa jiran OMN-tti himan.

[ad_1]