in

Waraanni mootummaan waqtii qonnaatti gara kutaalee Oromiyaa garaagaraatti bobbaase ummanni akka hin qotanne danquun, deega hamaatti oofaa jiraachuun himame.

[ad_1]

Waraanni mootummaan waqtii qonnaatti gara kutaalee Oromiyaa garaagaraatti bobbaase ummanni akka hin qotanne danquun, deega hamaatti oofaa jiraachuun himame.

 

Godina Shawaa Bahaa Aanaa Boosatitti, mootummaan waraana guddaa ummata irratti bobbaasee jira kan jedhan jiraattonni, waraanni bobbaafame yakkoota garaagaraa ummata irratti raawwatuun cinatti, Qotee bulaan akka hin qotanne danquun ummata beelarra buusaa jira jedhu.

Aanichuma keessa Ganda Borcataa jedhamtutti ammoo humnoonni Amaaraa daangaa cehuun ummata buqqisanii qabiyyee hawaasichaa qotataa jiraachuutu himama.

Mootummaan Biltsiginnaa “Waraana Bilisummaa Oromoo waliin mariin hin barbaachisu, Rakkoo Oromiyaa Afaan Qawweedhaanin fura” jechuun Oromiyaa irratti duula waraanaa marsaa biraa labsee, humna waraanaa guddaa gara kutaalee Oromiyaa garaagaraatti bobbaasuu erga jalqabee torbanooti lakkaa’amaniiru.

Humni waraanaa guddaan waqtii ummatichaaf akkaan murteessaa ta’e kanatti gara Oromiyaatti bobbaafame kun ammoo iddoowwan garaagaraatti hawaasa jiruu danquun rakkoo hammaataatti oofaa jiraachuu odeeffannoon hawaasa irraa OMN qaqqabu ni mul’isa.

Jiraattonni godina Shawaa Bahaa aanaa Boosat OMN’f yaada kennan akka himanitti, yeroo ammaa humni waraanaa guddaan gara aanichaatti bobbaafamuu hordofee, keessumaa ummanni baadiyyaa rakkoo guddaarra bu’eera.

Waranni mootummaa qe’ee fi qabeenya hawaasichaa barbadeessuu, ummata nagaa ajjeesuu fi achi buutee dhabamsiisuu, hidhuu fi dararuu, akkasumas qabeenya hawaasaa irratti saamicha raawwachuu hojii idilee godhateera jedhu jiraattonni. 

Hundaa ol garuu ummanni qonna dhorkamee jiraachuuniifi  qotee bulaan buqqa’ee gara magaalaatti akka godaanu taasifamaa jiraachuun dhimma yaaddoo guddaa nutti ta’edha, gocha diinummaa ummaticha beelarra buusuu karoorfatedha jedhu namni bilbilaan garasii dubbisne.

Jiraataan Aanaa Boosat bilbilaan yaada nuuf kennuuf sodaa nageenyaa qabaachuu isaanii himan kan biraan  “Amma yeroon isaa Ganna. Yeroo facaasaati. Yeroo kanatti mee qotaa jedhanii ummata sodaachisaa jiru. Kan didee qote ammoo ajjeesaa jiru. Beelli hamaan dhalatuuf deema” jechuun haala aanaa isaanii keessatti mul’atu ibsan.

“Ummati magaalaatti baqatee daandii irratti akka kufuuf dirqisiisaa jiru, warra didee baadiyyaatti hafeen ammoo isin WBO waliin hidhata qabdu” jechuun dararaa jiraachuu ibsan. 

Ajjeechaan waraana mootummaatiin lammiilee nagaa irratti raawwatamus itti fufeera jedhu maddeen odeeffannoo keenyaa. 

Barsisaa Jaabir Amaan namni jedhamu ati seelii WBOti jedhamuun qabamanii ajjeefamuu, Haadha dabalatee miseensoti maatii tokkoo, namni 5 bakka tokkotti rashanamuu himu jiraattonni. 

Hidhaan jimlaa akkanumaan ummata irratti raawwatamus hammaatee itti fufuu ibsan.

Waraanni mootummaa kuma 11 ta’u gara aanaa keenyaatti bobbaafamuu quba qabna jedhu. 

Bobbii waraanaa kanaan walqabatee sochiin geejjibaa marti dhaabbatee jiraachuus ibsan. 

Namoota miidhaman wal’aannachuunis ta’e, kan ajjeefameef gadda taa’uun dhorkameera jedhu.

Gama Biroon yeroo ummanni aanichaa qotachuus ta’e daldaluu dhorkamee egereensaa balaarra bu’ee jiru kanatti, humnoonni Amaaraa daangaa cehuun ganda Borcataa jedhamtu weeraranii humnaan qotachaa jiraachuu himan jiraattonni. 

Gocha humnoota Amaaraa kana dhaabsisuuf garuu tarkaanfiin fudhatame hin jiru jedhu.

Waliigalaan egereen ummata aanichaa balaarra bu’ee jiraachuu ibsuun, mootummaan qonna dhorkee ummata beelessuun dhaabbachuu qaba, waraanni yeroo murteessaa kanatti ummata irratti bobbaafamee bahaa gala dhorkaa jirus nurraa ka’uu qaba jedhu. 

Ummanni Oromoo keessaa fi alaan quba walqabaachuun, hawaasa jiruu dhorkamee egereensaa balaarra bu’ee jiruuf sagalee akka ta’u gaafataniiru.

[ad_2]

Source link

What do you think?

Aggregated by Ethiopian News Digest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

President Urges Nat’l Dialogue for Creating Consensus, New Social Contract in Ethiopia | Satenaw: Ethiopian News

“Terrorism has no nationality, ethnicity nor religion. FETO threatens humanity as a whole”