in

Waraanni Bilisummaa Oromoo Lola kallattii garaagaraan irratti baname qolachuun injifannoo guddaa galmeessaa jiraachuu ibse. – OMN

[ad_1]

Waraanni Bilisummaa Oromoo Lola kallattii garaagaraan irratti baname qolachuun injifannoo guddaa galmeessaa jiraachuu ibse.

“Oppereeshinii Farra Riphee Lolaa” jechuun, qindoomina humnoota Mootummaa Federaalaa fi Naannoleetiin Waraanni guddaan Oromiyaa irratti erga labsamee bubbuleera.

Labasa Waraanaa kana hordofee ammoo keessumaa Zooniiwwan Kibbaa, Giddugalaa fi Lixa Oromiyaatti wal-waraansi guddaan humnoota mootummaa Biltsiginnaa fi Waraana Bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jira.

Ebla 10, 2022 guyyaa kaleessaa waraana jabaa Zoonii Kibbaa Godinaalee Gujii fi Gujii Lixaatti geggeeffamaa ooleen Waraanni Bilisummaa Oromoo lola irratti baname qolachuurra darbee, injifannoowwan gurguddoo galmeessuu ibseera.

Waraana Bilisummaa Oromoo Zoonii Kibbaa Koonyaa Gujii Bahaa keessaa damee tokko kan ta’e, Cibraan Soddom Booroo duula oppereeshinii farra riphee lolaa jechuun narratti baname ofirraa qolataan jira, diinas akka gaariittan adabaa jira jedhe.

Kaleessa Ganama bariirraa eegalee lola kallattii afuriin irratti baname, Waraana jabaa iddoowwan Malkaa Lammii, Malkaa Gubaa, Malkaa Kulee fi Malkaa Roqaa jedhamanitti geggeeffamaa oole irratti injifannoo guddaa gonfachuu kan ibse Cibraan Soddom Booroo, Waraana mootummaan biltsiginnaa bobbaase 168 fixuu, dhibbootaan kan lakkaa’aman madeessuu fi 3 booji’uun lola gama hundaanuu irratti baname qolachuu, gama Dubbi Himaa Idil-addunyaa WBO Odaa Tarbiitiin beeksiseera. Isnaayiperii, Kilaashii Ammayyaa, AKM, Boombii fi Rasaasa gosa garaagaraa kumootaan lakkaa’aman dabalatee, hidhannoo waraanaa fi meeshaalee quunnamtii hedduu booji’uus ibseera. Loltoota waraana keessatti booji’amaniif wal’aansa barbaachisu dhiyeessuun, qabiinsa naamusa waraanaa eeggate taasisaa jiraachuus ibse.

Koonyaadhuma Gujii Bahaa keessa kan socho’u Cibraan Odaa Adoolaa gama isaatiin, Aanaa Waadaraa fi Ganda Gooroo Daraaraa gidduutti waraana Biltsiginnaa Konkolaataa 14 Nageellee irraa ka’uun WBO adamsuuf deemaa ture irratti tarkaanfii fudhateen loltoota Biltsiginnaa 13 battalatti ajjeesuun 15 ol madeessuu ibse. Aanaa Gooroo Doolaa magaalaa Daraaraa seenuun tarkaanfii fudhateenis, loltoota Biltsiginnaa 8 ajjeesuun 11 madeessuu ibseera. Gandichumatti tarkaanfii marsaa 3ffaaf fudhateen loltoota Biltsiginnaa 10 ajjeesuun 7 madeessuu beeksise. Cibraan Odaa Adoolaas lola kaleessa yeroo garaagaraatti taasifame kanaan injifannoo jabaa argachuu kan ibse wayita ta’u, lolli Waraana Bilisummaa Oromoo fi Loltoota Biltsiginnaa gidduutti Gujii gama bahaan geggeeffamu kun itti fufeera.

Gama biroon achuma Zoonii Kibbaatti Waraanni Bilisummaa Oromoo Koonyaan Gujii Lixaa kaleessaa fi dheengadda humnoota mootummaa Biltsiginnaa Federaalaa fi Naannoleetiin bobbaafaman waliin lola jabaatti turuu ibse.

Koonyaa Gujii Lixaatti Cibraan Gumaa Baas Tuulaa Surroo dheengadda ganda Qadiidaa jedhamutti humna naannoo ollaarraa WBO adamsuuf bobbaafame irratti tarkaanfii fudhateen 10 kan ta’an fixuu fi 17 madeessuu ibseera. Humnoonni kunniin uummata Oromoo uummata ollaasaa barootaaf nagaan wajjin jiraataa tureen walitti buusuuf isaan tattaafataa turanidha jedhe.

Humnoonni naannolee ergama Abiy Ahimad baadhatanii waraana isaan hin ilaallanne keessatti bifa garaagaraan qooda fudhataa jiranii fi Uummattoota Obbolaa gidduutti walitti bu’iinsa uummataa uumuuf socho’an gocha isaanii kanarraa of hin qusatan taanaan adabbiin caalu kan isaan eeggatu ta’uu WBOn ibseera. Gama uummata Oromootiinis ofeeggannoon barbaachisu taasifamuu akka qabutu dhaamame.

Gama mootummaa Biltsiginnaatiin waraanicha Abbummaan labsee kan jiru Biltsiginnaan Oromiyaa ibsa baaseen, Waraana Bilisummaa Oromoo guutummaan guutuutti barbadeessuuf duulli waraanaa jabaan eegalameera jedhe. Duulli kun Humnoota Nageenyaa Naannichaa fi Kan Mootummaa Federaalaatiin qindoominaan kan geggeeffamu ta’uus ibseera. Biltsiginnaan Oromiyaa torbanoota muraasaan duras Yaa’ii Caffee irratti Waraana Bilisummaa Oromoo yeroo ji’a tokko hin caalle keessatti guutummaan guutuutti balleessuuf dhaadachuunsaa niyaadatama.

Haata’u malee haalli qabatamaan mul’atu, Odeeffannoon keessoo Biltsiginnaatii OMN yeroo yeroon argatuu fi odeessi maddeen waraanaa irraa nuqaqqaban Oppireeshiniin Farra Riphee Lolaa Waraana Bilisummaa Oromoo guutuutti balleessuuf labsame kun gamanumaan fashalaa’aa jiraachuu agarsiisu. Oppireeshinii Waraanaa Bilisummaa Oromoo dhabamsiisuuf labsame kanaan WBO dhabamsiisuun hafee, humni mootummaa WBO dhabamsiisuuf bobbaafame guyyaa guyyaan harca’aa jiraachuu ragaaleen suuraa fi Suur-sagalee OMN qaamolee garaagaraa irraa argates nimirkaneessu.

[ad_2]

Source link

What do you think?

Aggregated by Ethiopian News Digest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Westerns Must Recognize, Terrorism in Ethiopia is Costly

IMF Credit Facility Expires as Debt Rework Faces Delay