in

Qonnaan bultootni Oromoo weerara daangaa humnootni faannoo bananiin qe’eefi qabeenya isaaniirraa buqqaafamanii magaalaa Shaambuu jiran, yakki nurratti raawwatame daangaa namummaa kan cabseedha jedhan.

[ad_1]

Qonnaan bultootni Oromoo weerara daangaa humnootni faannoo bananiin qe’eefi qabeenya isaaniirraa buqqaafamanii magaalaa Shaambuu jiran, yakki nurratti raawwatame daangaa namummaa kan cabseedha jedhan.

 

Hanga ammaattis mootummaas ta’e dhaabbileen gargaarsa namoomaa birmannaa ga’aa nuuf taasisaa hin jiran jedhu buqqatonni kunniin.

Godina Horro Guduruu Wallaggaa keessatti  qonnaan bultoota Oromoo kuma 400 oltu qe’eefi qabeenya isaaniirraa buqqaafamanii jiru.

Qonnaan bultoonni Oromoo sababa duula qinda’aa hidhattootni faannoo Oromiyaarratti bananiin qe’eefi qabeenya isaaniirraa buqqaafamanii Magaalaa Shaambuu qubsiifamanii jiran yakki namoomaa gurguddaa isaanirratti raawwatamuufi ammas rakkoo ulfaataa keessa jiraachuu himatan.

Ajjechaa, saamichaafi dararaa akkasumas buqqaatiin kan isaanirratti raawwate sababa Oromoo ta’aan qofaaf ta’uu dubbatan.

Humnoonni faannoo daangaa ce’uun Oromiyaa lixaa cabsanii, lubbuu daa’immanii, haadholiifi dargaggoota hedduu galaafachuu himatu jiraattonni kunneen.

Waggoota dura sababa hongeetiin Harargee Bahaa Gaara Mullatarraa ka’uun Godina Horro Guduruu Wallaggaa Aanaa Jardaagaa Jaartee keessa qubsifamanii turuu kan himan maanguddoon tokko, ergasiii lafa qonnaa argachuun, qotatanii, horsiisanii irra jiraachaa turuu dubbatan.

Maanguddoon Oromoo kun, miseensa maatii isaanii keessaa guyyaa tokkotti lubbuun nama 12 humnoota faannootiin ajjeefamuu imimmaan lolaasanii himu.

Qabeenyi callaan, horii looniifi bushaa’een hedduu saamamuufi manni jalaa gubachuu kan dubbatan qonnaan bulaan kun, yoo nuti duunellee ijoolleen keenya qabeenya itti guddattu hin qabdu, wanti itti dadhabnee horanne hunduu barbadeeffameera jedhan.

Qonnaan bultoota Oromoo sababa haleellaa humnoota faannootiin buqqaafaman gidduudhaa maanguddoon kan biraas, qabeenyi isaanii barbadaa’uufi namoonni hedduun isaan biraa ajjeefamuu himanii, isaan nama muraasa waliin umurii dullumaatti baqatanii Shaambuu buufatanii jiraachuu dubbatu.

Yakki namoomaa ulfaataan isaan irratti raawwatus, mootummaas ta’e dhaabbileen mirga namoomaa hanga ammaatti birmannaa godheef akka hin jirre himan qonnaan bultoonni kun.

Aanaa Jaardagaa Jaartee, Horroo Bulluq, Amuruufi magaalawwan xixiqqoo Aliiboo, Haroo, Fiixabaqqoo jedhaman guutumaan guutuutti buqqaafamaniiru.

Baayyinni namoota godina Horroo Guduruufi Wallagga Bahaa keessaa buqqaafamanii namoota kuma dhibba afurii ol ta’uu OMN odeeffateera.

Lammiileen Oromoo magaalaa Shaambuu jiran kunniin, namoota dhuunfaafi waldaalee siivikii adda addaa gargaarsa midhaan nyaataa isaaniif taasisaa jiran galateeffatanii, ammas akka isaan bira dhaabbataniif gaafataniiru.

[ad_2]

Source link

What do you think?

Aggregated by Ethiopian News Digest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Finfinneen Qubsuma Oromoo tan ganamaati waan taatef gaaffin Oromoon Finfinneee irratti qabu gaaffi haqaa fi seerawaa tahuu Doktar Bayaan Asoobaa dubbatan.

Ethiopian Coffee Exhibition Kicks Off in London –