in

Qondaalli olaanaan ABO Daawit Abdataa mana hidhaa Buraayyutti dhukkubsatanii yaala dhorgamuun nu yaaddesse jedhan maatiin. – OMN

[ad_1]

Qondaalli olaanaan ABO Daawit Abdataa mana hidhaa Buraayyutti dhukkubsatanii yaala dhorgamuun nu yaaddesse jedhan maatiin.

 

Maatiin OMN-tti akka himanitti haalli fayyaa Qondaala kanaa yaaddessaa ta’eera.

Ajjeefamuu Artist Haacaaluu Hundeessaa hordofee namoota siyaasa mootummaan Biltsiginnaa mana hidhaatti guure keessaa tokko kan ta’an Qondaalli Olaanaa Adda Bilisummaa Oromoo Daawit Abdataa, yeroo waggaa lamaa ol ta’uuf Jaallan qabsoo isaatii waliin hidhaatti argamu.

Qondaalli Adda Bilisummaa Oromoo kun battala qabaman irraa kaasee manneen hidhaa Mojoo, Awaash, Galaan fi Caffee Araraa/6 kiiloo fayitti hidhamanii dararamaa kan turan jedhame.

Yeroo ammaa mana hidhaa qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti kan argaman obbo Daawit, dhibamanii wal’aansa dhorkamuun, haalli fayyummaa isaanii yaaddessaa ta’aa dhufuu maatiin OMN-tti himan. 

Obboleessi obbo Daawit, Biraanuu Abdataa OMN-tti akka himanitti, Daawit hidhamuu isaaniitiin dura nama fayyaa guutuu qabu turan. 

Yeroo ammaa garuu dhibee dugdaafi dhibee keessoo biroof saaxilamanii, fayyummaan isaanii yeroodhaa gara yerootti haala yaaddessaarra bu’aa dhufeera jedhan.

Yeroo jalqaba kaampii komishiniii poolisii humna addaa Oromiyaa kan Finfinnee naannoo Caffee Araraa jiru keessatti hidhamanii turanitti dhukkuba kanaaf saaxilamuu kan himan miseensi maatii kun, Daawit, akkuma achirraa ba’anii gara Moojootti dabarfamaniin dhukkuba kana himachuu jalqaban jedhu.

Dhukkubsachuu himachuun waldhaansa argachuuf yeroo adda addaatti iyyataa turanis poolisiin mana yaalaa geessuu didee akka ture kan himan. 

Guyyaa kaleessaa dhukkubni itti hammaateef Hospitaala Poolisii akka geeffamanii turan odeeffachuus himaniiru.

Obbo Daawit osoo dhukkubsatanii ammas gara mana hidhaa Buraayyuutti deebifamuu kan himan maddeen odeeffannoo OMN, waldhaansi ga’aa ta’e yoo yeroon hin taasifamin, haalli fayyummaasaanii yaaddessaadha jedhu. 

Qondaalonni ABO Daawit Abdataa waliin hidhamanii jiran biroonis yeroo garaagaraatti rakkoo walfakkaatuuf saaxilamaa turaniiru. 

Qondaalonni Addichaa waggoota lamaafi sanaa oliif manneen hidhaa sirnichaa jiran kun, manneen murtii itti dhiyaatan marattuu yakka ittiin himatamanirraa bilisa jedhamanis, Qaamni hoji raawwachiiftuu mootummaa aangoo mana murtiirra tarkaanfachuun seeraan ala hidhee dararaa jira.

[ad_2]

Source link

What do you think?

Aggregated by Ethiopian News Digest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

“I wish I hadn’t survived”: disheartening stories of Gimbi massacre survivors | Addis Zeybe

Aanaa Boosatitti WBO deeggartu jedhamuun uummanni hiraarfamaa jiraachuu jiraattonni himan. – OMN