in

Qabsaa’aa gameessi Hajii Qaasim Hajii Huseen Xaahiiroo du’aan addunyaa kana irraa boqatan. – OMN

[ad_1]

Qabsaa’aa gameessi Hajii Qaasim Hajii Huseen Xaahiiroo du’aan addunyaa kana irraa boqatan.

 

Haaji Huseen bara mootummaa Hayilasillaasee irraa jalqabee dargitti fulla’uun hanga Wayyaaneetti goota lolanii lolchiisan ta’uu seenaan ragaa baha.

Haaji Huseen Xaahiroo godina Arsii Lixaa Aanaa Dodolaa ganda Eddoo naannawa Bariisaa jedhamutti dhalatan.

Haaji Huseen bara mootummaa Hayilasillaasee irraa jalqabee dargitti fulla’uun hanga Wayyaaneetti gota lolanii lolchiisan ta’uu seenaan ragaa baha.

Qabsaa’aan gameessi kun bara kudha sagal jahaatammoota irraa kaasee qabsoo hidhannootti dabalamuun Baale keessatti sochii cimaa geggeessaa turuu waahilonni qabsoo isaanii ni himu. 

Waraana hedduu Somaaliyaatti leenjisanii eebbisiisuun hogganaa ta’anii lolanii lolchiisaa akka turan himameeti jira.

Haaji Qaasim Jeneraal Waaqoo Guutuu, Kadiir Boruu Jaarraa,  Hajii Abdullaahii Ganamoo fi Xaahaa Abbaa Nashaa faa wajjiin nama hoggansa waraanaa kennaa turanidha.

Bara Soowraa dhoombirii kaasee haga walakkaa sagaltamootaatti iddowwaan akka Dodola, Jaafara, Tuutticha, Bariisaa, Allummaa Shifaa, Hara Daakiyee, Eddoo, Qacama, Garambamoo, Leensho, Canoo, Seerofta, Huummo, Araar, Calqoo, Osse’efii kan birootti gootummaan diina dura dhaabatanii lolanii lolchiiisaa turan jechuun kan katabe ammoo Mohammed Adamooti.

Hajii Qaasim bara qawwee argachuun rakkoo ta’e sanatti Waahila qabsoo isaanii jeneraal Waaqoo Guutuu faa wajjiin tahuun biyya Somaaliyaa irraa qabsoo hidhannoo tin’isuuf qawwee galchaa akka turanis miseensa maatii fi waahilli qabsoo isaanii OMN dubbise ibsaniiru.

Hajii Qaasim Qabsoo hidhannoo Jaallan wajjiin Baale keessatti eegalan qofaan osoo hin dhaabin gara ABOtti dabalamuun qabsoo hidhannoo WBO jajjabeessuu keessatti shoora olaanaa taphataniiru. 

Gameessi Qabsoo kun Magarsaa Barii fi Hajii Huseen Suraa faa qunnamuun waanjoo gabrummaa sirnoonni abbaa irree Oromotti fe’an irratti nama qabsaa’aa turan akka ta’es Jaallan qabsoo isaa addeessaniiru.

Hajii Qaasim dhiibbaa kallattii adda addaatiin irra gahaa tureen biyyarraa bahuun Sa’uud Arabiyaa jiraachaa akka turan miseensonni maatii OMN dubbise ni himu.

Oromiyaa irraa dirqiin dhiibamanii bahaniif Hajii Qaasiim qabsoo hin dhiifne kan jedhan namoonni seenaa isaanii beekan, Jireenya baqatti rakkataa gargaaruun nama hedduuf carraa uumanii akka turan himu.

Ergasii bara ce’umsaa 1991 waytii Chaartaraa gara biyyatti deebi’uun qabsaa’aa akka turanis himameera.

Erga Ameerikaa Minnesota dhaqabii boodas akka miseensa buulessa Adda Bilisummaa Oromootti yaadaan, maallaqaan, eebbaan qabsoo Oromoo utubaa akka turanis himaniiru.

Hajii Qaasim dheengadda du’aan addunyaa kana irraa boqataniiru.

[ad_2]

Source link

What do you think?

Aggregated by Ethiopian News Digest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Scholar Urges Egypt to Correct Rhetoric, Cooperate with Ethiopia for Mutual Benefits | Satenaw: Ethiopian News

Role of AU as Facilitator of Peace Process in Ethiopia Very Important: Canadian Law Expert | Satenaw: Ethiopian News