in

Qaamni hundi kabaja, nagaa fi tasgabbii manneen amantaa eeguuf gahee isaa bahuu qaba jedhe Gumiin dhaabbilee amantaa Itoophiyaa. – OMN

[ad_1]

Qaamni hundi kabaja, nagaa fi tasgabbii manneen amantaa eeguuf gahee isaa bahuu qaba jedhe Gumiin dhaabbilee amantaa Itoophiyaa.

 

Gumichi  ibsa baaseen, mormii hordoftoonni amantaa Islaamaa dhageessisan waliin walqabatee humnootiin mootummaa tarkaanfii fudhataniin lubbuun namaa darbuutti akka gadde beeksiseera.

 

Guyyaa kaleessaa sababa diiggaa masgiidota magaalaa Shaggar irratti raawwatame ilaalchisee komii ummanni muslimaa dhageessiseen masgiida Aniwaaritti salaata jum’aa booda humni mootummaa miidhaa geessisuu gumichi himeeti jira.

 

Haaluma  walfakkaatuun torbaan darbes masgiida Anwaarii fi masgiida Baniinitti taateen akka kaleessaa humna mootummaatiin hawaasa muslima irratti raawwachuun miidhaan cimaan irra yoo gahuu lubbuun nama lama darbuus yaadachiise.

 

Dhaabbatichi ibsa isaatiin “warroota lubbuun dabreef maatiifi firoottaniif akkasuma ummata muslimaa hundaaf jajjabina, isaan lubbuun darbe immoo rabbi warra jannataa haa godhu” jedheeti jira.

 

Namoonni guyyaa sana miidhaan qaamaa fi sammuu irra gahe hundi fayyina akka argatanis hawwii garaadhaan qabu  gumichi ibseeti jira.

 

“Masjiidoonni fi wiirtuuwwan gurguddoo gatiiwwan amantii, afuuraa fi naamusaa amantootaa itti ijaaraman qofa osoo hin taane, mallattoo addaa amantii sanaati “jedhe ibsi gumii dhaabbilee amantaa.

 

“Dhimmi diiggamuu masgiidotaa magaalaa Shaggar iddoo hundatti hawaasa muslimaa mufachiisaa jira ” jechuun gumiin dhaabbilee amantaa  Itoophiyaa ibseera.

 

Manni Maree Waliigalaa Dhimma Islaamummaa Itoophiyaa jalqaba irraa kaasee hanga ammaatti dhimmi kun sirrii akka hin taanee fi dhaabbachuu akka qabu sadarkaan gaafata turuun kana yaadatamuudha jedhan.

 

Manni Marii Waliigala Dhimma Islaamummaa rakkoo mudate waaaan fuuruuf mootummaa waliin dubbataa jiraachuus gumichi ibseeti jira.

[ad_2]

Source link

What do you think?

Aggregated by Ethiopian News Digest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Gammeessaa fi qabsaawaa Oromoo kan ta’an Obbo Urgeessaa Waaqkenne addunyaa kanarraa du’aan boqatan. – OMN

Namoonni ijaan argan naannicha turan OMNf yaada isaanii kennan, amantoonni dogoggora wayiituu hin raawwannee jedhan. – OMN