in

Naannoo Beenishaangul Gumuzitti Abbaa gadaa Godina Matakkal Dabaloo Hiikaa dabalatee dhalattoonni Oromoo 304 sababa tokko malee Jumlaadhaan Hidhamanii akka jiran gabaafame.

[ad_1]

Naannoo Beenishaangul Gumuzitti Abbaa gadaa Godina Matakkal Dabaloo Hiikaa dabalatee dhalattoonni Oromoo 304 sababa tokko malee Jumlaadhaan Hidhamanii akka jiran gabaafame.

 

Abbaan gadaa Dabaloo Hiikaa manguddoo ganna 62 caalan yoo ta’an dhibee dhiibbaa dhiigaan  nama  rakkachaa jiran akka ta’e ragaan Hospitaala Paawweetii bahe ni mul’isa.

Oromoon Matakkal kan hidhamaa ajjeefamaa jiru hariiroo WBO waliin qabda jedhamee akka ta’e gabaasaa turre.

Godinichatti tibbana humnoonni Amaaraa bobbaafamanii jiraachuunis beekamee jira.

Naannoo Beenishaangul Gumuzitti godinni Matakkal waggoota 4’n darbaniif lafa gaaga’amaa ta’uun  maqaan ishee ka’aa ture.

Namoonni ni ajjeefamu,  ni hidhamu, qe’een irratti gubata, ni saamamu. Dararaan Matakkal keessaa kun ammallee hin dhaabbanne jedhu jiraattonni gamasii OMN dubbise. 

Hanga Ji’a tokko darbeetti humni raayyaa Ittisa biyyaa achi keessa turuu kan kaase jiraataan Matakkal tokko yeroo sanatti godinichi kan duraarra nageenyaan wayyoo qabaachuu kaasa. Mariin hawaasa waliin godhamee  hamma tokko nagaan bu’ee ture. 

Yeroo Raayyaan ittisa biyyaa achi turetti Abbaa Gadaa Matakkal Dabaloo Hiikaa dabalatee namoonni sababa tokko malee hidhaman dhibbaan lakkaawaman gad lakkifamuudhaan mariiwwan sadarkaa garaa garaatti taasifaman.

Marii kana booda  Abbaan Gadaa kun Walitti qabaa Koree Nagaa magaalaa Gaalessaa ta’uun filatamanii turan.

Raayyaan ittisa biyyaa Matakkal keessaa ji’a darbe ni bahe. Sana hordofee Bulchiinsi naannichaa Dabaloo Hiikaa dabalatee dhalattoota Oromoo 304 hariiroo WBO waliin qabdu jechuun  jumlaan hidhee Magaalaa teessoo godinaa taate Balas keessatti gidirsaa jira jedha maddi keenya.

Abbaan Gadaa Dabaloo hiikaa nama umriin isaanii 62 akka ta’an  ragaan Hospitaala Paawwee kun ni agarsiisa. Namni kun dhibee dhiibbaa dhiigaatiin rakkachaa akka jiranis ni himama. Waggoota 4’n darban sababuma bu’uura hin qabneen irra deddeebiin  hidhamaa turan.

Aanaalee Dibaaxee fi Bulan keessaa namoonni sababuma Oromoo ta’aniif adamsamanii hidhamaa qabeenyi isaaniis saamamaa akka jiru himu maddeen keenya. 

Raayyaan ittisa biyyaa achirraa bahuu hordofee torbaanota lamaan darban Naannoo Amaaraa irraa humni Milishaa Faannoo bobbaafamee kan jiru yoo ta’u  godinichatti gandoota Oromoon jiraatu irratti xiyyeeffachuun hidhaa fi gidiraan raawwatamaa akka jiru odeessi nu gahe ni mul’isa. 

Rakkoon dhalattoota Oromoorra godinichatti gahaa jiru kan yeroo kamuu caalaa hammaatee akka itti fufe dubbatu jiraattonni.

 

 

[ad_2]

Source link

What do you think?

Aggregated by Ethiopian News Digest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

6 Business Tips For Entrepreneurs Looking To Increase Profits

News: EU requires CoHA full compliance, “immediate and complete” withdrawal of Eritrean troops; federal, Tigray commanders adopt monitoring, verification ToR