in

Mootummaan WBO waliin mari’achuun dirqama akka ta’e obbo Baqqalaa Garbaa hubachiisan. – OMN

[ad_1]

Mootummaan WBO waliin mari’achuun dirqama akka ta’e obbo Baqqalaa Garbaa hubachiisan.

 

Qondaalonni KFO obbo Baqqalaa Garbaa fi Jawaar Mohaammad marii Imala Galatoomaa Ameerikaa Kaabaatti taasisan jiran itti fufuun hawaasa Oromoo dayaaspooraa magaalaa Laas Veegaas jiraatu wajjiin mari’atanii jiru.

Marii kana irratti gaafii hawaasa irraa ka’eefis deebii laatanii jiru.

Qondaalonni olaanoon Kongirasii Federaalawaa Oromoo obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Jawaar Mohaammad marii “Imala Galatoomaa” Ameerikaa Kaabaatti taasisaa jiran itti fufani jiru.

Marii Hawaasa Dayaaspooraa wajjiin taasisaa jiran kanaan waraanni akka dhaabbatuu fi qaamoleen siyaasaa fi waraanaa Itoophiyaa keessa jiran maricha keessatti hammachiifamuu akka qaban irra deddeebiin waamicha taasisaa jiru.

Qaamonni siyaasaa fi waraanaa biyyattii keessa jiran hundi marii biyyaaleessaa Itoophiyaan karoorsaa jirtu irratti yoo hin hirmaanne marichi bu’a maleessa akka ta’u kan eeran qondaalonni KFO, mootummaan Waraana Bilisummaa Oromoo wajjiin hin mari’adhu jechuun fudhatama hin qabu jedhanii jiru.

Mootummaan Itoophiyaa Waraana Bilisummaa Oromoo wajjiin hin mari’adhu jechuun madaala hin kaasuu kan jedhan Itti aanaan dura taa’aa duraa KFO obbo Baqqalaa Garbaa, “mootummaan akkuma Adda Bilisummaa Ummata Tigraay wajjiin mari’achuuf murteesse Waraana Bilisummaa Oromoo wajjiinis mari’achuun dirqama isaati” jedhan.

Kun ammoo akka hojii irra oluuf dhiibbaa taasisuun gahee ummata Oromoo ta’u obbo Baqqalaa Garbaa hubachisanii jiru.

Paartileen siyaasaa Adda Bilisummaa Oromoo fi Kongirasii Federaalawaa Oromoo “Itoophiyaa keessatti nagaa fi tasgabbii waarinsa qabu fiduudhaaf mootummaan haasawa aaraaraa gareewwan hunda hirmaachise taasisu qaba jechuun gaafatanis, mootummaan Waraana Bilisummaa Oromoo wajjiin hin mari’adhu jechuun ibsee ture.

Itti aanaan dura taa’aa duraa KFO obbo Baqqalaa Garbaa affeerraa waraanaa mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaa naannoo Amaaraatiif taasise ilaalchisuun haasaa taasisaniin “Lola Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiruuf mootummaan naannoo Oromiyaa loltoota naannoo biraa affeeruun lola sabaa ummata giddutti kaasuu fi biyyattii gara balaa hammaataatti geessudha jechuun akeekkachiisani jiru.

Humna naannoo biraa Oromiyaatti affeeruun weerara kan jedhan obbo Baqqalaan, gochaa kaleessa abbootiin isaanii Oromoo irratti hojjatan akka irra deebi’anii hojjataniif hin hayyamnu jechuun dubbatani jiru.

Itti aanaa dura taa’aa fi hoogganaan dhimma alaa KFO Jawaar Mohaammad gama isaatiin yaada waltajjii kana irratti kenneen; “biyya tasgabbooftee fi waliigalteen siyaasaa keessatti taasifame uumnee dhalota haaraaf dabarsuu barbaanna” jedhe.

Itoophiyaa keessatti ummanni Oromoo addatti ni bilisooma jechuun ulfaataadha kan jedhu Jawaar, Bilisummaan Oromoo bilisummaa saboota biyyattii wajjiin hidhata qaba jechuun dubbatee jira.

Dhibdeen siyaasaa fi waraanaa Itoophiyaa furmaata kan argatuun waliigaltee siyaasaa qaamoota hunda hirmaachise akka ta’e qondaalonni kun irra deddeebiin ibsani jiru.

[ad_2]

Source link

What do you think?

Aggregated by Ethiopian News Digest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Governmental gas station under pipeline

The History of Social Modernization | Satenaw: Ethiopian News