in

Mootummaan Lola Waraana Bilisummaa Oromoo waliin geggeessaa jiru itti fufuuf murteessuu ibse. – OMN

[ad_1]

Mootummaan Lola Waraana Bilisummaa Oromoo waliin geggeessaa jiru itti fufuuf murteessuu ibse.

 

Marii dhimma kana irratti Godina Buunnoo Beddeelleetti dheengadda taa’ame irratti, Itti Aanaan Pirezidaantii Naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii, Waraana Bilisummaa Oromoo balleessuu fi lafa to’annoo isaanii jala jiru gadi lakkisiisuuf “Tarkaanfii Olaantummaa Seeraa qindaawaa fudhachuuf qophiitti jirra” jedhaniiru.  

Gama biroon mootummaan waraana guddaa bobbaasuu fi lola gurguddaa Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiru irratti injifannoo guddaa argataa jiraachuu Waraanni Bilisummaa Oromoo ibseera.

Miseensota Mana Maree Bakka Bu’oota Uummataa fi Jaarmiyaalee Siyaasaa dabalatee wayita hedduun Lolli Oromiyaa mariin xumura akka argatuuf irra deddeebiin gaafataa jiranitti, Lolli Waraana Bilisummaa Oromoo fi Humnoota mootummaan bobbaasu gidduutti kutaalee Oromiyaa garaagaraatti geggeeffamu ammas itti fufeera.

Giddugalaa fi Lixa Oromiyaatti tibbanas lolli gurguddaan itti fufiinsaan geggeeffamaa jiraachuu OMN jiraattotaa fi Maddeen Waraanaa irraa odeeffateera. 

Shawaa Kibba Lixaatti kan argamtu Aanaan Ammayyaa, akkasumas Aanaaleen Godina Wallagga Lixaa Najjoo, Jaarsoo, Baabboo Gambeelii fi Begiin isaan tibbanas lola gurguddaa keessummeessaa jiran tahuu kan ibsan maddeen odeeffannoo OMN, Mootummaan gam tokkoon iddoowwan to’annoosaa jalaa bahan deeffachuu, akkasumas karoora Riphee lolaa Oromiyaa dhabamsiisuu jedhuun humna waraanaa guddaa bobbaasee lola itti fufeera jedhu.

Haata’u malee dhumaatii fi kasaaraa waraanaa irra jireessaan loltoota mootummaa, darbee ammoo uummata nagaa mudataa jirurraan kan hafe bu’aa waraana kanaan argamaa jiru hin argine jedhu.

Lola guyyoota lamaan dura Aanaa Ammayyaatti geggeeffameen Humna mootummaan garasitti bobbaase guutuutti diiguu, Loltoota mootummaa dhibbaan lakkaa’aman fixuu, hedduu madeessuu fi booji’uu, akkasumas meeshaalee waraanaa jajjaboo kan akka Dishqaa fi Sniper dabalatee hidhannoo guddaa waraana mootummaa irraa hiikkachuu ibse WBOn. 

Lola Wallagga Lixaatti geggeeffame irrattis WBOn injifannoo guddaa argataa jiraachuu maddeen waraanaa OMNf ibsaniiru. Haata’u malee injifannoo WBO ibsataa jiru irratti qaamni mootummaa deebiin kenne hin turre. 

Gama Waraana Bilisummaa Oromootiin, Lolli waggoota afuran darbaniif Oromiyaa keessatti itti fufiinsaan geggeeffamaa jiru dhaabbatee gara marii hiika qabuutti akka cehamuuf ejjennoon mul’atus, mootummaan ammas ejjennoo rakkoo Oromiyaa humna qawweenan hiika jedhurraa of duuba kan hin deebine tahuu bifa garaagaraan mul’isaa jira.

Marii dhimmuma kana irratti Muddee 21, 2022 Godina Buunnoo Beddelleetti taa’ame, kan miidiyaaleen mootummaa gabaasan irratti, Mootummaan Lola Oromiyaa kan “Tarkaanfii Olaantummaa Seeraa kabachiisuu” jedhuun waamuu filate itti fufuuf karoora qabaachuu beeksiseera.

Marii Hogganoonni Mootummaa Federaalaa, Naannoo fi Godinaalee irratti hirmaatan kana irratti  Itti  Aanaan  Pirezidaantii Naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii Waraana Bilisummaa Oromoo balleessuuf “Tarkaanfii Olaantummaa Seeraa Qindaa’aa eegaluuf jirra,  qophiitti jirra” jedhaniiru.

Obbo Awwaluun marii kana irratti nageenya waaraa argamsiisuuf Waraana Bilisummaa Oromoo dhabamsiisuun kan barbaachisu tahuufi kanaafis lola marsaa biraa “Tarkaanfii Olaantummaa Seeraa Qindaa’aa” jedhaniinitti seenuuf qophiirra jiraachuu ibsan. “Garicha qulqulleessuuf,  iddoowwan harka garee kanaa jiran bilisa baasuuf xiyyeeffannoon ni hojjetama ” jedhan. 

Haata’u malee adeemsi Waraana Bilisummaa Oromoo dhabamsiisuun Oromiyaatti nagaa buufna jedhu kun, waan waggoota afuran darbaniif itti fufiinsaan yaalamaa turedha. Mootummaan Itoophiyaa adeemsa kanaan goolama Oromiyaa hammeessuurraan kan hafe, Waraana Bilisummaa Oromoo balleessuufis tahe Oromiyaatti nagaa buusuuf hin dandeenye. 

Hammam mootummaan ammas waraana Oromiyaa itti fufuuf karoora qabaachuu isaa ibsaa jiraatus, Ejjennoon Tigiraayitti mariin nagaa buusaa, Oromiyaatti lolaan itti fufuuf qabatame kun akka jijjiiramu,  Adeemsi waggoota afuran darbaniif naannichas tahe waliigala biyyattii kasaaraa waraanaa hamaaf saaxile dhaabbatee, qaamoleen wal-waraansatti jiran gara mariitti akka ce’aniif, waamichi taasifamu itti fufeera.

 

 

[ad_2]

Source link

What do you think?

Aggregated by Ethiopian News Digest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

News: EU requires CoHA full compliance, “immediate and complete” withdrawal of Eritrean troops; federal, Tigray commanders adopt monitoring, verification ToR – Satenaw: Ethiopian News

Ethiopian Asayech Ayalew cruises to win at Honolulu Marathon