in

Mana hidhaa Daalattiitti hidhamtoota siyaasaa 193 ta’antu argama. – OMN

[ad_1]

Mana hidhaa Daalattiitti hidhamtoota siyaasaa 193 ta’antu argama.

Ragaan Koree Deeggarsa Hidhamtoota Siyaasaa Oromiyaarraa OMN qaqqabe mana hidhaa Daalattii, kan magaalaa Sabbataatti argamu keessatti, hidhamtoonni siyaasaa 193 ta’an akka argaman hime.

Ragaan kun akka eerutti hidhamtoonni mana hidhichaatti argaman irra jireessaan dargaggoota umuriin isaanii digdamoota keessa jiru wayita ta’an, maanguddoon ganna 72 illee keessatti argamu. 

Hidhamtoonni siyaasaa kunniin, irra jireessaan Finfinnee fi Naannawaa ishee, godinaalee giddugala Oromiyaa keessaa qabamanii hidhaman. 

Hidhamtoota siyaasaa kanneen gidduudhaa torba dubartoota jedha Koreen Deeggarsa Hidhamtoota Siyaasaa Oromiyaa.

Hidhamtoonni kunniin hedduun isaanii murtoo tokkollee osoo hin argatin hanga waggaa 1 fi sanaa oliif mana hidhaa jiraachuu ibsa ragaan kun. 

Isaan itti murtaa’ee hanga waggaa sadii fi sanaa oliif mana hidhichaa keessatti ugguramanii jiranis jiraachuu eera.

Sabbataatti kan argamu manni hidhaa Daalattii, bakka dhalattooti Oromoo sababa ilaalcha siyaasaa isaaniitiin itti dararaman, akkasumas iddoo namoonni akkanumaan shakkamteetta jedhamuun daandii fi bakka hojii isaaniitii qabaman itti hiraarfaman ta’ee jiraachuun kanaan duras dhimma akka komiitti dhiyaataa turedha. 

Haalli qabiinsa hidhamtoota mana hidhichaa rakkoo guddaa qabaachuu, hidhamaan dhibame wal’aansa argachuunillee rakkoo ta’uunis ibsamaa ture.

Daalattii dabalatee manneen hidhaa Oromiyaa keessatti argaman hedduun bulchiinsa mootummaa biltsiginnaa jalatti rakkoon duraanis qaban ittuu hammaatee, keessumaa hidhamtoota siyaasaaf giddugala dararaa ta’aniiru jedhame.

Hidhamaa dararuu fi baasanii ajjeesuunis gochoota hidhattoota mootummaatiin irra deddeebiin raawwatamanii dha.

Manneen hidhaa naannichaa keessatti dhalattoonni Oromoo kumaatamaan lakkaa’aman badii tokko malee dararamaa jiraachuu ragaaleen mul’isu.

[ad_2]

Source link

What do you think?

Aggregated by Ethiopian News Digest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Entrepreneurial Life Pattern – Capital Newspaper | Satenaw: Ethiopian News

Biyya Kanaadaa Magaalota Winnipeg fi Vaankuuvaritti hiriirri mormii gaggeeffame.