in

Lammiileen Itoophiyaa manneen hidhaa biyya Sa’ud Arabiyaa jiran dhukkuboota adda addaaf saaxilamuun miidhamaa jiraachuu himan. – OMN

[ad_1]

Lammiileen Itoophiyaa manneen hidhaa   biyya Sa’ud Arabiyaa  jiran dhukkuboota adda addaaf saaxilamuun miidhamaa jiraachuu  himan.

 

Mana hidhaa Haddaa jedhamu keessatti hidhamanii kan jiran lammiileen Itoophiyaa, dhukkubni qaama hargansuu miidhu kutaalee hidhamaa  maratti baay’achuun, hidhamtoota miidhaa jiraachuu himaniiru.

Lammiileen Itoophiyaa kuma dhibbaa ol tahan manneen hidhaa biyya  Sa’udi Arabiyaa garaagaraa keessatti rakkachaa kan jiran yoo ta’u, manneen hidhaa itti hidhamanii jiran maratti haalli qabiinsa mana hidhaa akkaan hammaataa tahurraa dararaa adda addaa keessummeessaa jiraachuu irra deddeebiin himaa turaniiru.

Haaluma kanaan, Lammiilen biyya Saa’ud Arabiyaa Godina Makkaa mana hidhaa Haddaa keessatti hidhamanii jiran dhibee daddarbaa garaagaraaf saaxilamuu himan.

Torbee dabre irraa eegalee, dhukkubni qaama hargansuu miidhu kutaalee hidhamaa  mana hidhaa Haddaa keessa jiran maratti baay’achuun, kutaa tokko keessaa namoonni 20 caalan laaffachuufi erga laaffatanii gara mana yaalaa geeffamaa jiraachuu dubbata isaan gidduudhaa dhalataan Oromoo OMN dubbise.

Yeroo ammaa irra caalan hidhamtoota mana hidhaa Haddaa dhukkuba kanaan qabamaa jirraa jedhu.

Bulchitoonni mana hidhaa, hanga hidhamtoonni garmalee laaffatanii du’aaf dhiyaatanitti yaalaf kan hin baafne tahuu himan.      

Kun ammoo lubbuu teenyaaf akka sodaannu nutaasisee jiraa jedhan.

Kana malees haalli qabiinsa mana hidhaa akkaan hammaataa tahuu himanii, osoo dhibeen kun nutti hin dhufin duraa fi erga dhibichi dhufeehis hanqina nyaataafi dhugaatiin miidhamaa jiraachuu dubbatu.

Embaasiin Itoophiyaa dhufee nu ilaalaa hinjiru, rakkoo keenya hundumaa qaama itti himannu dhabnee rakkachaa jirra jedhu lammiileen kunneen.

Akka lammiileen kunneen  himanitti, mana hidhaa Haddaa jedhamu keessatti lammiileen Itoophiyaa kuma 16 ol tahaniitu argama.

[ad_2]

Source link

What do you think?

Aggregated by Ethiopian News Digest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

News: World welcomes Ethiopia permanent cessation of hostilities with calls for swift implementation

Official version of AU-led Ethiopia peace agreement