in

Kutaalee Oromiyaa garaagaraatti dargaggoota, barattootaa fi barsiisonni Oromoo humnoota mootummaatiin doorsifamaa, reebamaa fi hidhamaa jiraachuun dhagayame.

[ad_1]

Kutaalee Oromiyaa garaagaraatti  dargaggoota, barattootaa fi barsiisonni Oromoo humnoota mootummaatiin doorsifamaa, reebamaa fi hidhamaa jiraachuun dhagayame.

 

Duulli namoota nagayaa reebuu, doorsisuufi hidhuu kun  magaalaa Burraayyuu fi Baha Oromiyaa Aanaa Haramaayatti ummatarratti hammaachuu OMN Odeeffateera.

Magaalaa Burraayyuu keessatti barattootaafi barsiisonni hedduun badii tokko malee humnoota mootummaatiin hidhamuufi hedduun isaanii ammoo hidhaa fi reebicha sodaa magaalattiirraa baqachuu jiraattonni OMNtti himan.

Magaalaa Burraayyuutti kan argamu mana barumsaa Burqaa Noonnoo Sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa irraa barattoonni 20 ta’aniifi barsiisoonni 8 ta’an hidhamuutu himame.

Isaan keessaa kanneen maqaan nudhaqqabe barsiisaa Tsaggayee fi barsiisaa Tafaayee kan jedhaman yoo ta’u barattoonni ammoo Iftuu Mallasaa, ,Kennaa Keet, Dachaasaa Abdiisaa, Taammiraat fi Darajjee Daadhii kanneen jedhamaniidha jedhu jiraattonni.

Jiraataan Magaalattii dubbifne akka himutti reebicha, hidhaafi dorsifni kun kan hammaate hiriira mormii tibbana barattoonni gaggeessan boodadha.

WBO’f hiriira baatan jechuun barattoota hidhaa, barattoota irratti ragaa bahaa jechuun barsiisoota dirqisiisanii kanneen didan hidhaa jiruu jedha.

Barsiisonni yeroo ammaa hidhamaa jiran kunneen isaawwan quuqama sabaa qabaniidha jedhu jiraattonni.

Waraanni mootummaa magaalaa Burraayyuu keessatti heddumminaan bobbafamee ummata nagayaa goolaa jiraachuus himaniiru.

Yeroo ammaa barattoonni hiriira bahan reebicha humnoota kanneeniin miidhamanii hospitaalatti yaalamaa jiran illee heddu akka ta’e jiraattonni himaniiru.

Dhimma kana ilaalchisuun  hooggantoota magaalattii dubbiauuf yaalijn goone hin milkoofne.

Gama biraatiin godina Harargee Bahaa aanaa Haramaayaa araddaalee aanichaa kanneen akka Daamotaafi Tinniqee jedhaman dabalatee kanneen biroo keessattis dargaggoonni sababa WBO wajjiin hariiroo qabdu jedhuun hidhaa fi dararaa adda addaaf saaxilamaa jiraachuu odeeffanne.

Keessumaa araddaa Daamotaatti ajjeechaa tibbana barataa Saalim Sufiyaan jedhamurratti raawwatameen walqabatee maatii fi dargaggoota gandichaa kanneen haqni ilma keenyaa nuuf haa bahu namni isa ajjeese seeratti nuuf haadhiyaatu jedhanii gaafatan irratti dararaan raawwatamaa jiraachuu jiraattonni himaniiru.

[ad_2]

Source link

What do you think?

Aggregated by Ethiopian News Digest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

News: WHO Director General says Eritrean troops “murdered” his uncle, more than 50 people in Tigray village

Hawaasni Oromoo biyya Awustiraaliyaa Bulchiinsa Viiktooriyaa keessa jiraatu magaalaa Meelboornitti hiriira bahe. – OMN