in

Itoophiyaatti lammiileen beelaan dararamaa jiru. – OMN

[ad_1]

Itoophiyaatti lammiileen beelaan dararamaa jiru.

Itoophiyaatti hongeen uumame lammiilee miiliyoonaan lakkaa’aman beelaan akka dararaman taasise jedhame.

Waraanni Kaaba Itoophiyaatti uumame immoo haalicha akkaan hammeessee akka jirus himameera.

Waggaa tokkoof walakkaa darbe Itoophiyaatti ogeettii kominikeeshinii sagantaa nyaataa addunyaa ta’uun kan tajaajilte Adriyaan Boolan CBCf yaada kenniteen, Itoophiyaa gama kaabaatti namoonni hedduun waraanaan buqqa’anii jiru jette.

Namoonni miiliyoona 10tti siqan gargaarsa midhaan nyaataa hatattamaa akka barbaadan himtee jirti.

Gama biraatiin immoo kutaan biyyattii gama kibbaa hongee hamtuun miidhamee jiraachuu ibsite Adriyaan Boolan.

Namoonni miiliyoona 7 sababa kanaan gargaarsa akka barbaadan dubbatte.

Bakkeewwan amma hongeen miidhamanitti namoonni hanga roobni roobutti eegaa jiraachuu eertee, otoo hin roobin kan turu yoo ta’e haalichi kan amma jiru caalaa akkaan hammaataa ta’aa jette.

Beelli amma Itoophiyaa keessa jiru yeroo dinagdeen addunyaa goolame “Great Depression” jedhamu nama yaadachiisa jettee jirti Adiriyaan Boolan.

Namoonni beela keessa jiran jireenyi isaanii kan jalaa manca’e ta’uu eertee, lubbuun turuuf qofa tofta mara fayyadamaa jiraachuu isaanii ibsiteetti.

Adiriyaan Boolan bakka tokkotti waan taajjabde akka fakkeenyaatti eertee jirti.

Dubartiin tokko mana citaa qabdu sunuu waggaa dheeraa lakkoofsisee haala yaaddessaa keessa jiru irraa citaa fuutee loowwan ishee nyaachisuuf dirqamteen argee jette.

Dubartiin kun fi kanneen akka ishee rakkatan biroon beeladoota isaanii bu’uura jireenya isaanii ta’an lubbuun tursuuf haala kanaan mana ofirratti diiguutti jiru jette.

Sagantaan nyaata addunyaa rakkoo kana salphisuuf waan isaaf danda’ame mara gochaa akka jiru eertee, garuu xiyyeeffannaan addunyaa gara Raashiyaa fi Yuukireen deebi’uun deeggarsa Itoophiyaaf taasifamuu qabu xiqqeessuu ibsitee jirti.

Dabalataanis qamadiin dhibbeentaa 70 ta’u Raashiyaa fi Yuukireenii akka dhufaa tures eerteetti Adiriyaan Boolan.

Gama kanaanis waraanni Raashiyaa fi Yuukireen gidduutti deemaa jiru Itoophiyaa irratti dhiibbaa qabaachuu himte.

Addunyaan xiyyeeffannaa isaa gara beela Itoophiyaa keessa jiruutti akka deebisu irratti hojjatamuu akka qabu hubachiifteetti.

[ad_2]

Source link

What do you think?

Aggregated by Ethiopian News Digest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Business: Two cooperative unions in Konso zone, Karat surrounding area kick off gold mining activities

Ethiopian Airlines to Add D.C. Service –