in

Hawaasni Oromoo Biyya Saa’ud Arabiyaa magaalaa Jiddaa fi naannawa ishii jiraatu sagantaa yaadannoo waggaa 2ffaa artist Haacaaluu Hundeessaa gaggeessan.

[ad_1]

Hawaasni Oromoo Biyya Saa’ud Arabiyaa magaalaa Jiddaa fi naannawa ishii jiraatu sagantaa yaadannoo waggaa 2ffaa artist Haacaaluu Hundeessaa gaggeessan.

 

Sagantaa yaadanno kana irratti qophiileen garagaraa hirmaattota sagantichaatiin taasifamee jira.

Koreen Sagantaa kana qindeesse  OMNtti  akka himetti haalli ummanni Oromoo Sa’uud Arabiyaatti keessa jiru rakkisaa tahuun walqabatee ji’a Waxabajjii keessa saganticha gaggeessuun hin danda’amnee jedhe.

Hawaasni Oromoo magaalaa Jiddaa fi naannawa magaalattii jiraatu sagantaa kanaan wareegamuu artist Haacaaluu Hundeessaa yaadateeti jira.

Akkasuma kaayyoo inni irratti wareegame galmaan gahuuf hojiiwwan inni jalqabe itti fufsiisuu, faawundeeshinii maqaa isaatiin dhaabbate sana diinagdeen tumsuun guddisuu fi maatii isaa gargaaruuf waadaa galanii jiraachuu himanii jiru.

Sagantaan kun kan gaggeeffame dheengadda akka ta’ee fi iddoon isaa galma Hawaasa Itoophiyaa magaalaa Jiddaatti akka ta’e ibsanii jiru.

Saganticha irratti qophiileen garaagaraa turuu kan hime koreen qindeessituu, suuraa artist Haacaaluutiin caalbaasii qopheessuu fi caalbaasicha miseensonni Waldaa Sikkoo Mandoo injifataniii fudhachuu himan.

Miseensonni Waldaa Sikkoo Mandoo erga fudhatanii booda ummata Oromoo walloo mirga isaaf falmachaa jiruuf dabarsanii kennuu dubbatan.

Hawaasni Oromoo biyya Sa’uud Arabiyaa jiraatu akkaa fi haala rakkoo biyya sanatti irra gahaa jirtuun osoo hin hifatin bakka jiruu walitti dhufuun sagantaa kana gaggeessuun jabinaa fi jaalala ummanni artist Haacaaluu Hundeessaatiif qabu kan agarsiisuudhaa jechuun hawaasicha galateeffatee jira Koreen qindeessituu.

[ad_2]

Source link

What do you think?

Aggregated by Ethiopian News Digest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

WB approves 100 million USD support program for Africa CDC | Satenaw: Ethiopian News

Bulchiinsi magaalaa Sulultaa torban tokko keessatti ijaarsa seeraan alaa amantaa ortodoksii dahoo godhachuun magaalichatti raawwatame irratti tarkaanfii akka fudhatu beeksise.