in

Godina Wallagga Lixaatti daandiin magaalaa Godinaa aanota shaniin wal qunnamsiisu caccabee imaltoonni rakkoof saaxilamanii jiru. – OMN

[ad_1]

Godina Wallagga Lixaatti daandiin magaalaa Godinaa aanota shaniin wal qunnamsiisu caccabee imaltoonni rakkoof saaxilamanii jiru.

 

Daandiin magaalaa Godinaa irraa gara Aanaalee akka  Sayyoo Noolee, Haaruu, Homaa, Ganjii fi Noolee Kaabbaa geessu cituun bonaa fi ganna sochiin hawaas diinagdee uummataa danqamee akka jiru jiraattonni OMN dubbise himanii jiru.

Daandiin citee tajaajilaaf rakkisuu isaatiin imaltoonni karaa KM 68 qofatti yoo xinnaate baasii  birrii 400 – 500 gaafatamaa jiru jedhe jiraataan tokko. 

Daandiin Cirrachaa faayidaan ala ta’aa jiru kanarratti konkolaattonni Dhoqqeedhaan liqimfamanii yoo imaltoonni irraa bu’uun harkisan mul’ataa jira. 

Konkolaattonni suphee keessatti dhidhimanii yeroo dheeraaf karaarra yoo turanis mula’tee jira. 

Haalli kun qisaasama yeroo fi qabeenyaa uummataa hordofsiisaa jira. Darbees lubbuu namaafillee sodaachisaa ta’aa dhufuu himu. 

Uummanni karaa kana malee filannoo biraa hin qabu. Aanaaleen kunneen oomisha Bunaa fi Boqqoolloon  beekamoodha. Rakkoo daandii kanaa ilaalchisee  Uummanni irra deddeebiin iyyatullee furmaata argachuu akka hin dandeenye himata.

[ad_2]

Source link

What do you think?

Aggregated by Ethiopian News Digest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

News: US says immediate cessation of hostilities priority to end “this destabilizing conflict” as AU announces launch of peace talks in South Africa

News: UN Human Rights Experts on Ethiopia brief UNSC A3 group on “alarming abuses against civilians”