in

Godina Wallagga Lixaa Aanaa Laaloo Assaabii ganda Warra Jirruu Bachoo iddoo addaa Ulaa Bakkee jedhamutti, humnoonni mootummaa dargaggoota nagaa ajjeesaafi hidhaa jiru jedhu hawaasni naannichaa.

[ad_1]

Godina Wallagga Lixaa Aanaa Laaloo Assaabii ganda Warra Jirruu Bachoo iddoo addaa Ulaa Bakkee jedhamutti, humnoonni mootummaa dargaggoota nagaa ajjeesaafi hidhaa jiru jedhu hawaasni naannichaa. 

 

Wiixata darbe ganda baadiyyaa Aanaa Laaloo Assaabii, Arroojjii, Warra Jirruufi Aallee Uwwaa jedhamanitti namoonni nagaa adda addaa rasaasaan rukutamuun madaa’uu jiraattonni OMN-tti himaniiru.

Jiraataan ganda Warra Jirruu Bachoo OMN-f yaada kenne akka jedhutti, guyyaa jedhame kanatti, dargaggoo Dabalii Abbayyaa namni jedhamu, wiixata ganama waraana mootummaatiin daandiirraa qabamee bakka kan biraatti geeffamuun erga ajjeefamee booda, humnoonni mootummaa uffatasaa irraa baasanii uffatasaa fidanii balbala mana haadhasaarra ka’anii darban.

 Waggoota arfan darban keessatti godinaalee Oromiyaa adda addaatti, ajjechaan lammiilee nagaa irratti humnoota mootummaatiin raawwatamu akkaan hammaachuu, dhaabbilee mirga namoomaa gurguddoo dabalatee, miidiyaaleen adda addaa guyyuu gabaasaa jiru.

Addumaan bakkeewwan Waraanni Bilisummaa Oromoo keessa socho’u, godinaalee Wallaggaafi Shawa arfan, Gujiifi Booranatti yakkoonni ajjechaafi sarbamiinsi mirga namoomaa daangaa darban humnoota mootummaatiin raawwatamuu Aminiist Internaashinalii dabalatee dhaabbanni falma mirga namoomaa Itoophiyaa yeroo yeroon ibsaa turaniiru.

Rakkoon ulfaataa kun sadarkaa gabaafamuurra darbee furmaatni waarawaan garuu ammallee hin argamne. Ajjechaan lammiilee nagaarratti xiyyeeffate, Oromiyaa keessatti hammaatee itti fufeera.

Ji’a Sadaasaafi Muddee kana keessa ammoo haleellaan lammiilee nagaarratti xiyyeeffate kun bifa jijjiirrachuun, lafoofi qilleensarraan hanmaateera.

Humnoonni mootummaa haleellaa Diroonii bakkoota garaa garaatti raawwachaa jiraniin alatti, haleellaa lafoo taasisaniinis lubbuu qonnaan bultootaafi ilmaan qonnaan bultootaa dabarsaa jiru.

Addumaan Godina Wallagga Lixaa, Wallagga Bahaa, Shawa Kaabaa, Shawaa Lixaa fi Shawaa Bahaa keessatti humnoonni mootummaa namoota nagaa daandiirraa, mana barumsaafi bakka hojiirraa akkasumas mana jireenya ofiifi manneen hidhaa keessaa baasanii galaafachaa jiraachuu maddeen OMN-tti himaa jiru.

Mudde 3, 2015 jechuunis Wiixata darbe aanaalee Godina Wallagga Lixaa adda adda keessatti yakki ajjechaa humnoota mootummaa qabata nageenyaatiin bobbaafamaniin hawaasarratti raawwatamuu maddeen himaniiru.

Magaalaa Gimbii, Aanaa Laaloo Assaabii, Hoomaafi Ganjii keessatti waraanni mootummaa bifa of eeggannoofi dirqama nagaa eegsisuu giddu hin galeeffanneen, namoota nagaa galaafachaa jiraachuu OMN odeeffateera.

Mudde 1, 2015 Aanaa Ganjii ganda Birbir jedhamuufi Aanaa Hoomaa ganda Mataa Arbaa jedhamutti lubbuun namoota nagaa humnoota mootummaatiin darbuu dhageenye.

Bifuma wal fakkaatuun Aanaa Laaloo Assaabii, ganda Warra Jirruu Bachoo iddoo addaa Ulaa Bakkee jedhamutti, dargaggoo Dabalii Abbayyaa jedhamu waraana mootummaatiin erga qabamee booda, guyyaadhuma gaafa sanaa waaree booda magaalaa Dongorootti geeffamee ajjeefameera jedhu maddeen.

Yeroo qabame sanatti haati dargaggeessa ajjeefamee humnoota mootummaatti dhihaatte, akka hiikaniif kadhattus ni deebisna jedhanii amansiisuun, Dabalii fudhatanii adeeman jedha jiraataan ganda Warra Jirru Bachoo OMN dubbise.

Ta’us garuu wWiixata waaree booda, humnoonni mootummaa Dabalii osoo hin taane, uffatasaa qofa fidanii balbala mana maatiisaatti gatanii darban jedha.

Dabalii Abayyaa magaalaa Dongorootti geeffamee humnoota mootummaatiin erga ajjeefamee booda, reeffasaa aspaaltii gubbaarratti gatamee ture.

Ergasii, jiraattonni magaalaa Dongoroo reeffa kaasanii kafanuun gara qe’eetti erganii maatiin akka awwalatu taasisuu jiraattonni himan.

Dargaggoo Dabalii Abbayyaa digirii duraatiin Yuunivarsiitii Dirre Dhawaarraa eebbifamee, hojii barbaaddachaa nama ture ta’usaa kan himan maddeen, siyaasa kamirrayyuu walabaafi waan barateen hojjetee, jireenya ofiisaafi maatiisaa jijjiiruuf nama tattaaafatu ture jedhu.

[ad_2]

Source link

What do you think?

Aggregated by Ethiopian News Digest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Africa Forum on Women Peace, Security Kicks Off –

Arjen Robben – the best player of the 2012/2013 Champions League final