in

Godina Shawaa Lixaa aanaa Gindabaratitti dubartiin deessee torban lamatti badii tokko malee daa’ima ishee waliin hidhamte haala ulfaataa keessa jiraachuu maatiin OMN’tti himan.

[ad_1]

Godina  Shawaa Lixaa aanaa  Gindabaratitti  dubartiin deessee torban lamatti badii tokko malee daa’ima ishee waliin hidhamte haala ulfaataa keessa jiraachuu maatiin OMN’tti himan.

 

Aadde Miimmii Muluu   deessee  torban lamatti sireesheerraa  mucaa dhiigaa  wajjin  fuudhanii  waajjira poolisii aanaa Gindabarat magaalaa Kaachisitti hidhamte.

Aadde Miimmii fi maatiin ishee kan jiraatan aanaa Gindabarat ganda Culluxxee jedhamu keessa yoo ta’an lafa Baddaa qotatanii fi gammoojjii dheeda loonii qabu.

Abbaan warraa ishee Obbo Garramoo Bahaa jedhamu gara gammoojjii dheeda loonii kana deddeebi’ee loon isaanii to’ata ture.

Caasaan nageenyaa aanichaa nama loon isaa to’achuuf lafa gammoojjiitti deddeebi’u kana WBO waliin hidhata qaba waan ta’eef garas marmaara jechuun adamsa. 

Maqaa WBO kanaan na qabnaan ajjeechaa malee homtuu nan eeggatu jechuun Obbo Garramoon qe’ee ofii lagate.

Bulchiinsi aanaa Gindabarat immoo  mana Obbo Garramootti poolisii erguudhaan haadha warraa isaa deessee ulmaa hin bahin daa’ima waliin fuudhee waajjira poolisii aanichaa kan magaalaa Kaachis keessatti hidhe. 

Dubartiin tun erga hidhamtee ji’oota 6 yoo ta’u, gaaf takkallee mana murtiitti hin dhiyaanne akka maatiin jedhutti. 

Haati daa’ima guyyaa 18 waliin hidhamte tun amma dhukkubsattee jirti. Daa’imni ishees haala ulfaataa keessa jira jedhame. 

[ad_2]

Source link

What do you think?

Aggregated by Ethiopian News Digest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Schooling Prices Sending Parents Insane – Ethiopian Business Review – Satenaw: Ethiopian News

Ethiopia becomes beneficiary of China’s zero-tariff export treatment grant | Addis Zeybe