in

Godina Horro Guduruu Wallaggaa Aanaa Amuruu keessatti, haleellaa hidhattootni faannoo kaleessa galgala raawwataniin lubbuun namoota nagaa darbuu maddeen OMN-tti himan.

[ad_1]

Godina Horro Guduruu Wallaggaa Aanaa Amuruu keessatti, haleellaa hidhattootni faannoo kaleessa galgala raawwataniin lubbuun namoota nagaa darbuu maddeen OMN-tti himan.

Aanaa Amuruu Ganda Baadiyyaa Makkannoo jedhamu keessatti, haleellichi raawwatame.

Manneen jiraattotaa lakkoofsaan hedduu ta’an gubataniiru. Qabeenyi qonnaan bultootaas saamamuu OMN odeeffateera.

Baqattoota keessaa tokko kan ta’e, namni waggaa tokko dura haleellaa hidhattoota Faannootiin miseensonni maatiin isaa ajjeefamanii, manni isaas duraa gubannaan, ijoollee isaa waliin Magaalaa Agamsatti baqatee jiru tokko, haleellaa eda galgala ganda Makkannootti raawwatamuu isaa   OMN-tti hime.

Akka namni kun jedhutti, haleellaa eda galgala raawwatameen namoota miidhamanii buufata fayyaa Magaalaa Agamsaa fidaman ijaan argee dhaqee gaafateera.

Maatii tokko keessaa namoota afur dabalatee gandicha keessatti namoonni adda addaa illee ajjeefamaniiru jedha maddi keenya kun.

Kaleessa galgala ganda Makkannoo qofatti haleellaan bakka adda addaa sadiitti raawwatamuu OMN odeeffateera.

Bakkeewwan sadanittuu lubbuun namoota nagaa darbuufi qabeenyi hawaasaa jumlaan saamamuu odeeffanne.

Haleellaa kaleessa galgala raawwatameen miseensota maatii tokkoo kan ta’aan namootni afur bakka tokkotti ajjeefamaniiru.

Isaan keessaa namoota muraasa maddi keenya maqaatiin beeku, Obbo Guddinaa Gurraachoo nama tokko.

Obbo Guddinaa Gurraachoo waggaa tokko dura maatiisaa waliin ganda Siiddan irraa buqqaafamuun Agamsa buufatee ture.

Bakka buufatanii turanitti gargaarsa waan dhabaniif, tibbana gara baadiyyaatti deddeebi’uun jireenya haaraa eegaluuf marmaaraa utuu jiruu kaleessa namoota kaan waliin lubbuun darbe jedha maddi keenya.

Namootni kaan ammoo, Obbo Soorii Jukkaar haadha warraa isaanii waliin kan ajjeefaman yoo ta’aan, Obbo Taakkalaa Fufaas haadha warraa isaanii waliin mana isaanii keessatti ajjeefamaniiru.

Haalli ulfaataan kun waggoota sadii oliif Godina Horro Guduruu Wallaggaa keessatti itti fufee jira.

Gama mootummaatiin illee furmaatni waarawaa kaa’amuu hin dandeenye.

Hidhattoonni faannoo naannoo Amaaraa daangaa ce’uun hawaasa Godina Horro Guduruu fi Wallagga bahaa irratti haleellaafi saamicha raawwachuu itti fufaniiru.

Namoota guyyaa kaleessaa haleelaman keessaa gariin miidhaa ulfaataafi salphaaf saaxilamuun buufata fayyaa seenaniiru.

Hawaasni Aanaa Amuruu uummatni Oromoo akka dhimma keenya quba qabaatu barbaadna jechuun dhaammataniiru.

[ad_2]

Source link

What do you think?

Aggregated by Ethiopian News Digest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Aanaalee godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessaa uummanni buqqa’e haala hammaataa keessa jira jedhame. – OMN

Eight Civilians Killed as Police Open Fire on Believers at Great Anwar Mosque | Addis Zeybe