in

Gareen Jibbaa fi sodaa eenyummaa Oromoo qabu kan caasaa mootummaa magaalaa Finfinnee maandheffate Weellistoota Oromoo fi warra uuffata aadaa Oromoo gurguru adamsuu irratti akka xiyyeeffatee jiru himu Dhalattoonni Oromoo Finfinnee irraa OMN qunnaman.

[ad_1]

Gareen Jibbaa fi sodaa eenyummaa Oromoo qabu kan caasaa mootummaa magaalaa Finfinnee maandheffate Weellistoota Oromoo fi warra uuffata aadaa Oromoo gurguru adamsuu irratti akka xiyyeeffatee jiru himu Dhalattoonni Oromoo Finfinnee irraa OMN qunnaman.

 

Artiist Shimallis Abbaabbuu, Artiist Fayyisaa Hayiluu fi dargaggeessi tokko Wixata darbe Kutaa Lammii Kuraatti sababa tokko malee hidhaman gara mana hidhaa poolisii Federaalaa naannawaa Meeksiikoo jiruutti geeffamaniiti jiru.

Akeekni waan kanaa Oromoo Magaalaa Finfinnee irraa dhiibuu dha jedhu namoonni OMN’tti dubbatan.

Baruma faranjootaa 2022 kana keessa Artiistoonni hedduun magaalaa Finfinnee keessaa sababa tokko malee adamsamanii hidhaman hedduu turan. 

Falmataa Kabbadaa, Bilisummaa Qaabataa, Biqilaa Fiixaa, Tulluu Taaddasaa, Sheekkoo Amaan, Bashannanaa Hayiluu fi  Keenboon Gadaa fa’i warra eeramani. 

Warri kana keessaa gariin kan irra deddeebiin hidhamanis jiru. 

Ajaja Mana murtii malee kan qabanii fi mana murtiitti osoo hin dhiyaatin kan gad lakkifaman, kan sarbamni mirga namoomaa manneen hidhaa keessatti irratti raawwates jiru. 

Wiixata darbe immoo Artiistonni Oromoo Shimallis Abbaabbuu, Fayyisaa Hayiluu fi dargaggoo Bohaaraa Tashoomaa Finfinnee kutaa magaalaa Lammii Kuraa keessaa ajaja mana murtii tokko malee qabamanii hidhamuu gabaasnee turre. 

Artiistonnii fi dargaggeessi kunneen har’a giddugala qorannoo federaalaa naannawa Meksikootti argamautti geeffamuu odeeffanne. 

Kutaa magaalaa Lammii Kuraa kana fi Gullallee jedhamanitti Artiistotaa, namoota uuffata aadaa Oromoo gurguranirra dhiibbaa jabaan caasaa tikaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin godhamaa akka jiru namoonni Finfinneerraa OMN’tti dubbatan himanii jiru. 

Sababa tokko malee artiistota dabalatee namoota dhageettii fi beekkamtii qaban ulkaamsuu fi doorsisuun irra deddeebiin mul’ataa jira jedhu.

Akka maddeen OMN Finfinnee dubbatanitti qaamni kana raawwachaa jiru qaama sodaa fi jibba eenyummaa Oromoorraa qabanii fi caasaa magaalaa Finfinnee maandheffatani.

Warri kun eenyummaa Oromoo waan fakkaatu magaalattii keessatti arguu hin fedhan. Waayeen Finfinnees Oromoodhaan akka ka’u warra hin barbaadne fi Oromoo Finfinneerraa warra moggeessuu barbaadu jedhu.

Oromoon Finfinnee jiraatu akka quba wal qabaannu, garaagarummaa keenya caalaa tokkummaa keenyarratti has xiyyeeffannu jedhan.

Gareen amma caasaa mootummaa dahatee Oromoo adamsuu fi manneen barnootaa magaalaa Finfinnee goolu garaagarummaa akka hin qabne dubbatanii jiru.

[ad_2]

Source link

What do you think?

Aggregated by Ethiopian News Digest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Kids, Youth to be Introduced to 21st Century Technologies

Delegation Led by Ethio Telecom CEO Visits South Sudan – Satenaw: Ethiopian News