in

Dura taa’aa itti aanaan Waldaa Haaromsa Finfinnee Heenook Dajanee Mana Murtiitti osoo hin dhiyaatin achi buuteen isaa dhabamuu maatiin himan.

[ad_1]

Dura taa’aa itti aanaan Waldaa Haaromsa Finfinnee Heenook Dajanee Mana Murtiitti osoo hin dhiyaatin achi buuteen isaa dhabamuu maatiin himan.

 

Dura taa’aa itti aanaan Waldaa Haaromsa Finfinnee Heenook Dajanee torban tokko dura “haala yeroon walqabatee” jedhamuun qaamolee nageenyaa mootummaatiin mana jireenyaa isaatii qabamuun akka hidhame maatii isaatu Addis Standarditti hime.

Erga hidhamee torban tokko ol ta’us ammallee mana murtii akka hin dhiyaanne, inumaayyuu yeroo ammaa kana achi buuteen isaa akka dhabameedha maatiin kan himan.

Jalqaba gaafa guyyaa qabamee sana humnoonni tikaa sivilii uffachuun dhufanii mana isaatii akka fuudhantu himame.

Namootni kunneen yeroo isa qabuuf dhufan waraqaa ajaja mana murtii kan hin qabnee fi waraqaa eenyummaa tika nageenyaa ta’uu isaanii ibsu qofa akka itti agarsiisan himan maatiin.

Erga ukkaamsanii deemanii booda poolisii wajjin deebi’anii mana isaa sakatta’uun faajjii qabsoo Oromoo fi suuraa Jawaar Mohaammad arganne jedhanii mana hidhaatti akka deebisan maatiin ibsaniiru.

[ad_2]

Source link

What do you think?

Aggregated by Ethiopian News Digest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Gotytom Gebreslase Wins Women’s Marathon at World Athletics Championships –

WaterAid – Capital Newspaper