in

China Keen to Deepen Cooperation with Developing Countries for Mutual Prosperity | Satenaw: Ethiopian News

[ad_1]

China Keen to Deepen Cooperation with Developing Countries for Mutual Prosperity | Satenaw: Ethiopian News | Breaking News: Your right to know! Satenaw: Ethiopian News | Breaking News: Your right to know! Satenaw: Ethiopian News|Breaking News: Your right to know!

[ad_2]

Source link

What do you think?

Aggregated by Ethiopian News Digest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Daandiin Geedoo-Mana Beenyaa sadarkaa tajaajila geejibaa kennuu dadhabuu irra akka jiru jiraattonni himan. – OMN

Duula tibbana dhaabbaticha irratti geggeeffamaa jiru itti dhiheenyaan hordofaa jiraachuu OMN’f kan ibse Kaadhimamaan PhD, Ogeessi Diinagdee Kumadeebis Taammiruu Gammachuu, Dhaabbileen akka Safaricom gabaa Itoophiyaa keessa akka seenaniif hayyamamuun bu’aa diinagdee olaanaa kan argamsiisudha jedha.