in

Caasaan mootummaa humna Waraanaa Bilisummaa Oromoo odeeffannoo fi lojistikiidhaan deeggaraa jiraachuu Caffeen Oromiyaa hime. – OMN

[ad_1]

Caasaan mootummaa humna Waraanaa Bilisummaa Oromoo odeeffannoo fi lojistikiidhaan deeggaraa jiraachuu Caffeen Oromiyaa hime.

Koreen Dhaabbii Bulchiinsa, seeraa fi humna namaa hojii raawwii qaamolee nageenyaa Oromiyaa wayita gamaaggametti sochiin waraana bilisummaa Oromoo kutaalee armaan dura hin turretti babal’chaa jiraachuu qorateera.

Komishiniin Poolisii naannichaa fi waajjirri milishaa hojii oppireeshinii WBO balleessuu itti jiran wayita dhiyeessanitti Sochii hanga ammaa keessatti caasaan mootummaa naannichaa bakka hedduutti waraana bilisummaa Oromoo waliin dhaabbatee jira jedhaniiru.

Waraanni Bilisummaa Oromoo Odeeffannoo sochii oppireeshinii humnoota mootummaa fi deeggarsa meeshaa baay’ee qaamoleedhuma mootummaa irraa argachaa oola jedheera.

Uummannii fi caasaan mootummaa sadarkaan jirus oppireeshinii waraanaa jedhametti amanee akka hin tumsine mirkaneesse jira madaalliin koree dhaabbii caffee kun. Kana malees oppireeshinii kana irratti qindoominni caasaa mootummaa gidduu akka hin jirre ka’eera.

Hojiin siyaasaa guutummatti nu harkaa bahe kan jedhan qaamoleen nageenyaa, caasaawwan Komishinii fi Milishaa Oromiyaa kanaaf jecha Poolisii fi humni waraanaa wareegama guguddaa kaffalaa oolaa akka jiru himan.

Rakkoon keessoo armaan dura caasaa Bilxiginnaa keessatti dhalachaa dhufe sadarkaa hundatti kufaatii siyaasaa hordofsiiseera. Kufaatii siyaasaa waraanaan mo’achuuf kan socho’u gareen bilxiginnaa waraana duguuggaa sanyii Oromiyaarratti labsetti milkaa’aa akka hin jirre ragaalee bahaa jiranii fi sochiin waraanaa lafarraatiin mirkaneessuun danda’ameera.

Oduudhuma walqabatuun ammoo Waraana bifa haaraan Oromiyaa irratti labsame hordofee, lola kutaalee Oromiyaa garaagaraatti geggeeffamaa jiru irra aanaa jiraachuu, Waraanni Bilisummaa Oromoo beeksiseera.

Zoonii Giddugalaatti lola Kaleessa Salaalee Ona Dagam, Ganda Leemman Qarree Kooraatti geggeeffameen, humna mootummaan sakattaa WBOf bobbaase 45 fixuufi hedduu madoon adabuu beeksise. Waraanni mootummaa dabalataan gara Aanichatti bobbaafamaa turuu fi lolli itti fufuus odeessi maddeen waraanaa WBO nimul’isa.

Dubbi Himaan Idil-addunyaa Waraana Bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii, guyyoota lamaaf lolli jabaan Ona Dagamitti geggeeffamaa turuu ibsaniiru. Wallagga Bahaa Aanaa Sibuu Sireefi Wallagga Lixaa Aanaa Gullisoottis lolli jabaan geggeeffamuu ibsan.

Iddoowwan lolli jabaan geggeeffamaa jiru kanneenitti, Bulchiinsi Abiy Ahimad lafoota Waraanni Bilisummaa Oromoo bilisoomse deebisee to’achuuf, humna waraanaa guddaa bobbaasee jiraachuu himan.

Lolli kun Zoonii Giddugalaa fi Lixaan alattis, Zoonii Kibbaa Godinaalee Gujii fi Booranaa, akkasumas Godinaalee Kibba Baha Oromiyaa iddoowwan garaagaraatti itti fufee jiraachuu odeeffannoon madeen waraanaa fi hawaasarra nuqaqqabe nimul’isa.

Lola geggeeffamaa jiruun Waraanni Bilisummaa Oromoo injifannoo jajjabaa argataa jiraachuu fi Dargaggoon Oromoo qe’ee isaatti waraana mootummaan adamfamu bal’inaan gara qabsoo hidhannootti makamaa jiraachuutu himama. Caasaa nageenyaa mootummaan bobbaasu keessaas hedduun gara waraana bilisummaa Oromootti makamaa jiraachuu odeeffanneerra.

Mootummaan Biltsiginnaa gama isaatiin Oppireeshinii Farra Riphee Lolaa labseen Waraana Bilisummaa Oromoo dadhabsaa jiraachuu ibse.

[ad_2]

Source link

What do you think?

Aggregated by Ethiopian News Digest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Humanitarian truce in Tigray is a positive step forward – Amnesty International – Mereja.com

Ethiopian government says it has recaptured Lalibela, U.N. World Heritage site