in

Bulchiinsi Magaalaa Sulultaa weerara lafaa amantaa dawoo godhachuun raawwatamu irratti tarkaanfii malu kan fudhatu ta’uu ibse. – OMN

[ad_1]

Bulchiinsi Magaalaa Sulultaa weerara lafaa amantaa dawoo godhachuun raawwatamu irratti tarkaanfii malu kan fudhatu ta’uu ibse.

 

Magaalichatti weerarri lafaa maqaa mana Amantaa Ortodoksiitiin raawwatamu itti fufee jiraachuu kan ibse bulchiinsi magaalichaa gocha kana hatattamaan dhaabsisuuf tarkaanfii malu ni fudhanna, guyyoota muraasa keessatti manneen bifa kanaan ijaaraman kaasuufis koree hundeessinee hojiitti seenneerra jedhe. 

Weerara lafaa maqaa mana amantaatiin magaalichatti raawwatamaa jiru ilaalchisuun  OMN’f bilbilaan deebii kan kennan Itti Gaafatamaan Waajjira Lafaa Bulchiinsa Magaalaa Sulultaa Obbo Xilaahun Guutaa, Ijaarsaa fi Qubannaa Seeraan alaatu maqaa mana amantaatiin raawwatamaa jira jedhan. 

Gocha amantaa dawoo godhatee raawwatamu kana dhaabsisuun waan yeroon itti kennamu akka hin taane ibsaniiru.

Bulchiinsi Magaalaa Sulultaa bara kana Amantaa Waaqeffannaa dabalatee Dhaabbilee Amantaa karaa seeraatiin gaaffii lafaa dhiheeffataniif deebii malu kennaa bakka jirutti, Gareen Amantaa Ortodoksii akka golgaatti fayyadamuun socho’u seeraan ala lafa mootummaa fi ummataa weeraruu itti fufeera jedhan.

Gochichi ijaarsa seeraan alaa qofa miti, Bataskaana bifa kanaan ijaaran sababa godhachuun qubiinsa seeraan alaa lafa mootummaa fi ummataa irratti bifa qindaa’een raawwatamudha jedhu Obbo Xilaahun.

Gareen kun magaalaa Sulultaa keessa qofaa bakka sadiitti lafa bal’aa hanga Hektaara 3 ta’u seeraan ala weeraree jiraachuu ibsuun, ijaarsi kun halkaniin kan raawwatamu ta’uun dursinee to’achuu nu danqeera jedhu.

Ijaarsota seeraan alaa bifa weerara lafaatiin raawwatamaa jiran kana irratti guyyoota muraasa keessatti guutuutti tarkaanfii fudhanna; gochicha guutuutti dhaabsisuun garuu tumsa hawaasaa gaafata jedhu. 

Ummanni eeruu kennuu fi deeggarsa barbaachisu gochuun tarkaanfii fudhatamu akka tumsuuf waamicha dhiyeessaniiru.

Gareen Finxaaleyyii Amaaraa bifa qindaa’een socho’an kanaan duras mana amantaa Ortodoksii akka golgaatti fayyadamuun “Taabotatu bu’e, Taabotatu lafa keessaa argame, Xabalatu bahe” jechuun magaalota Galaan, Koyyee Faccee fi bakkoota garaagaraatti weerara lafaa raawwataa turuun ni yaadatama.

Gochichi adeemsa qaanfachiisaa kabaja mana amantichaa hir’isu ta’uu Manni Lubummaa Oromiyaa kanaan dura ibsuun waan yaadatamudha.

[ad_2]

Source link

What do you think?

Aggregated by Ethiopian News Digest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

#NewsAlert: UN rights experts due in Ethiopia next week

IGAD Executive Secretary Confers with Ambassadors of Member States | Satenaw: Ethiopian News