in

Bataskaanni Ortodoksii Oromoo Ameerikaa kaabaa jiru ajjeechaa suukkaneessaa garee milishaa Faannootiin raawwatame balaalleffatte – OMN

[ad_1]

Bataskaanni Ortodoksii Oromoo Ameerikaa kaabaa jiru ajjeechaa suukkaneessaa garee milishaa Faannootiin raawwatame balaalleffatte

 

Gareen Milishaa Faannoo yakka suukanneessaa uummata nagaa irratti raawwataa jiru Oromiyaa gadi lakkisee akka bahu kan gaafatte Bataskaanni Ortodoksii Oromoo Kaaba Ameerikaa, Mootummaan Itoophiyaa waraana duguuggaa sanyii Oromiyaa irratti labse dhaabee mariin rakkoo akka furuuf Hawaasni Addunyaa dhiibbaa gama isaatii akka godhu waamicha dhiyeessiteetti.

Maanni Kiristaanaa Fayyisaa Addunyaa Washington DC,

Manni Amantaa Tulluu Raajota Pheexiroosii fi Phaawuloosii Minisootaa,

Manni Amantaa Qulqulluu Sillaasee Oregon fi

Waldaan Amantaa Qolqulluu Ortodoksii Waloomee Ibsa waloon baasaniin, gocha shororkeessummaa hamaa Gareen Milishaa Faannoo Amaaraa Wallagga keessatti Uummata Oromoo irratti raawwataa jiru balaaleffatan.

Gareen Milishaa Faannoo Amaaraa yakka suukanneessaa jibba hamaan guutame, kan hanga dhala namaa jiraa gubuu fi morma muranii mukatti fannisuun ittiin dhaadachuutti gahe Wallagga keessatti raawwateera gochoonni hammeenyaan guutaman kun cimsinee kan balaaleffannudha jedhan.

Yakki suukanneessaan gareen kun uummata nagaa irratti raawwate fakkaattii kan hin qabnedha jedhan dhaabbileen kunniin, Sochii garee kanaa duuba deeggarsi hawaasa diyaaspooraa fi mootummaa Abiy Ahimad jiraachuu akeekan. 

Ministirri Muummee Abiy Ahimad ifatti garee kana dhaadhessaa turuu fi yeroo barbaadetti itti dhimma bahuu akka malu dubbataa turuun kanaaf agarsiiftuudha jedhu.

Yakki hamaan Wallaggatti raawwatame kun yakka bara Minilik uummata Oromoo irratti raawwatame kan yaadachiisu tahuu eeruun, galmi isaas uummata Oromoo qe’ee isaarraa duguuguun Itoophiyaa bara moototaa deebisuudha jedhu.

Sirna Federaalizimii biyyattii diiguun olaantummaa saba tokkoo biyyattii irratti deebisuu kan akeeka garee kanaaf tumsitoota isaanii warra Oromiyaa irratti waraana duguuggaa sanyii labsee jiruu tahuu kan eeru ibsi kun, waraanni kun Tigiraayi irrattis waggoota lamaan darbaniif geggeeffamee ture jedhe.

Haata’u malee Itoophiyaa sirna mootii kan olaantummaa saba tokkoo irratti ijaaramte deebisuun waan hin taane, eenyuyyuu taanaan eenyummaasaa gatee, mirga isaa dabarsee kennuun olaantummaa saba tokkoo deebisee simata jedhanii yaaduunis adeemsa dogoggoraati jedhe. 

Mootummaan Itoophiyaa Labsa “Qurxummii balleessuuf galaana gogsuutu barbaachisa jedhuun” Waraana Bilisummaa Oromoo loluu golgaa godhatee, gam-tokkoon Diroonii fi Waraana lafoo, gama biroon garee milishaa Faannoo bobbaasuun uummata Oromoo duguugaa, qe’ee isaa irraa buqqisaa jira,  yakki duguuggaa sanyii uummaticha irratti itti fufiinsaan raawwatamaa jiru kun hatattamaan dhaabbachuu qaba jedhan.

Gocha raawwatamaa jiruun hedduun haala suukanneessaan lubbuu dhabaa jiraachuu, uummanni kuma dhibbootaan lakkaa’amu qe’ee isaarraa buqqaafamee haala rakkisaarra jiraachuus eera ibsi waloo kun.

Haala mudate kana keessatti uummanni Oromoo wal cina akka dhaabbatu, Humnoonni siyaasaa uummatichaa garaagarummaa isaanii cinatti dhiisuun Oromoo fi Oromiyaa baraaruu irratti akka hojjetan, uummannis gurmaa’ee akka of ittisuu fi qe’eesaa tikfatu dhaaman.

Mootummaan Itoophiyaa gocha duguuggaa sanyii raawwataa fi raawwachiisaa jiru dhaabee gara mariitti akka cehamuuf Mootummaan Ameerikaa, Dhaabbanni mootummoota Gamtoomanii fi Mootummoonni Addunyaa isaan Dimokiraasiitti amanan dhiibbaa gama isaanii gochuu akka qabanis waamicha dhiyeessan.

Gareen Milishaa Faannoo yakka suukanneessaa uummata irratti raawwataa jiru hatattamaan Oromiyaa keessaa akka baafamu, Uummanni buqqaafame gara qe’ee isaatti akka deebifamu, Hidhaa fi Ajjeechaan seeraan ala lammiilee mudataa jiru akka dhaabbatu, Hidhamtoonni siyaasaa biyyattii marti hiikamanii nagaa fi araara buusuu keessatti gahee gama isaanii akka ba’an akka taasifamuuf gaafataniiru.

Kana malees fedhii finxaaleyyii walqixxummaa sabootaatti hin amannee guutuuf sirna federaalizimii biyyattii diiguu irratti fuulleffachuurra, sirna federaalizimii biyyattii dagaagsuu irratti hojjetamuu akka qabu, waraanni duguuggaa sanyii uummata Oromoo irratti baname akka dhaabbatu, yakkamtoonni seeratti dhihaatanii haqni uummatichaa akka galuuf hunduu gahee gama isaanii akka bahan gaafataniiru Dhaabbileen Amantaa kun ibsa waloon baasaniin. 

[ad_2]

Source link

What do you think?

Aggregated by Ethiopian News Digest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Addis Ababa gears up for the fifth edition of the Ethiopia Real Estate and Home Expo. – Ethiopian Business Review – Satenaw: Ethiopian News

News: U.S. launches $8.7 m investment for biodiversity, community resilience in South Omo Zone, SNNPR Region