in

Bataskaana Ortodoksii Tawaahidootti kutaaleen lallabaa naannoo Oromiyaatti argaman garaagaraa murtii Sinoodoosii Itoophiyaa kan hin fudhanne ta’uu himan.

[ad_1]

Bataskaana Ortodoksii Tawaahidootti kutaaleen lallabaa naannoo Oromiyaatti argaman garaagaraa murtii Sinoodoosii Itoophiyaa kan hin fudhanne ta’uu himan.

Kutaaleen lallabaa Wallagga Lixaa, Wallagga Bahaa, Harargee Bahaa fi Arsii Lixaa akka jedhanitti murtiin sinoodoosii Itoophiyaa miilanaa rakkoo bataskaanattii akkaan kan hammeessuu dha.

Abbootii 25 muudamaniin ala abbootii biraa hin feenu kan jedhan kutaaleen lallabaa kunneen, murtiin sinoodoosii Itoophiyaa miilanaa Oromiyaa keessatti hojii irra kan oolu miti jedhan.

Kutaaleen lallabaa naannoo Oromiyaatti argaman gurmaa’uun tarkaanfii waarawaa akka naannoo Tigraayitti fudhachuu qabu kan jedhan immoo hordoftoota amantichaa naannoo Oromiyaati.

Abbootiin sadeen ephiisqophoosota muudan ijjannoo isaanii bahanii akka subbatan feedha jedhu amantoonni.

Qabsoo taasifamu keessaa qaamni harca’u yoo jiraates ofsuuba deebi’uun jiru kan jedhaman amantoonni, tarkaanfiin furmaata waarawaa fidu akka fudhatamu kan tumsan ta’uu himaniiru.

Abboota 25n waliin dhaabbannee bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo naannoo Oromiyaa ni cimsina jedhan.

[ad_2]

Source link

What do you think?

Aggregated by Ethiopian News Digest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Amantoonni Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo naannoo Oromiyaa mirga isaanii kabajsiisuuf cichanii sochii jalqaban fiixaan baasuu akka qaban Qomos Abbaa Saraqabirhaan WaldaSaamu’eel dhaaman.

Godina Arsii lixaa  magaalaa Adaabbaa ganda Hunxee Aloolaatti humnoonni mootummaa uummata nagaa dahoo WBO taatan jechuun hiraarsuu itti fufanii jiru.