in

Badhaasni Odaa Award marsaa 6ffaan Mudde 18, 2015 akka gaggeeffamu koreen badhaasichaa ibse. – OMN

[ad_1]

Badhaasni Odaa Award marsaa 6ffaan Mudde 18, 2015 akka gaggeeffamu koreen badhaasichaa ibse.

 

Hojiilee Aartii Oromoo beeksisuufi jabeessuu kaayyoo kan godhate, badhaasni Odaa Award, dhaabbata Maltii Miidiyaa Bashaatuu Tolamaariyaamiifi Biiroon Aadaafi Tuurizimii Oromiyaatiin waggaatti al tokko kan qophaa’udha.

Badhaasa Odaa Award bara kana adeemsifamu irratti dorgomtoonni 60 ol dameewwan muuziqaa, fiilmiifi Ogbarruutiin kan hirmaatan ta’uu koreen badhaasichaa, guyyaa har’aa ibsa miidiyaaleef kenneen himeeti jira.

Hojiiwwan aartii badhaasa bara kanaatiif kaadhimaman, kanneen Fulbaana 1, 2014 hanga Qaammee 5, 2014-tti hojjetaman ta’uus ibsa guyyaa har’aa kenname keessatti himameera.

Abbootiin seeraafi ogeeyyiin calallii, gama isaaniitiin dhibbanta 70 sagalee kan kennan yoo ta’u, dhibbantaan 30n sagalee uummataa ta’uutu ibsame. 

Badhaasa Odaa Award kan bara kanaa irratti  badhaasni umrii guutuu qophaa’uufi ogeeyyiin aartii afaanota biroos kaadhimamtoota ta’uu ibsameera.  

[ad_2]

Source link

What do you think?

Aggregated by Ethiopian News Digest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Mekele Gets Electricity Service –

Pretoria Peace Agreement Demonstrates Africans Capability, Dependability on Each Other to Resolve Problems : Mlambo-Ngcuka – Satenaw: Ethiopian News