in

Artistii fi Qabsaa’aa Hacaaluu Hundeessaa boru qophiilee garaagaraatiin yaadatamaa oola. – OMN

[ad_1]

Artistii fi Qabsaa’aa Hacaaluu Hundeessaa boru qophiilee garaagaraatiin yaadatamaa oola.

 

Guyyaan yaadannoo ajjeefamuu artist Haacaaluu Hundeessaa waggaa 2ffaan roobii boruu biyya keessaa fi biyya alaatti ummata Oromoo fi jaalattoota isaatiin yaadatamuuf jedha.

Bulchiinsi OMN bara 2021 Waxabajjii 29 Guyyaa Haacaaluu Hundeessaa jedhee moggaasuu hordofee guyyichi sagantaalee gargaraatiin yaadatamuufi. 

Haaluma kanaan Roobii boruu Waxabajjii 29, yaadannoo ajjeefamuu artist Haacaaluu Hundeessaa waggaa 2ffaa sababeefachuun OMN duudhaa fi kaayyoo isaa dhaloota dhaalchisuuf sagantaalee hojii artist Haacaaluu Hundeessaa irratti xiyyeeffatan qopheessuun yaadata.

Waxabajjiin 29 bara 2020 guyyaa Artist Haacaaluu Hundeessaa magaalaa Finfinnee bakka Kondominiyeemii Galaan jedhamutti rasaasaan itti dhahame ajjeefamedha.

Ajjeefamuu isaatiin mootummaan Itoophiyaa adda dureen kan komatamu yemmuu ta’u dubartiin Laamroot Kamaal jedhamtus qaama ajjeechaa kana raawwate keessa takka jedhamuun ummata Oromoo fi maatii weellisaa qaalii kanaan komatamti.

Laamroot Kamaal hojjattuu damee tikaa biyyattii “VIP Division” jedhamuu akka taate ragaaleen ni mul’isu.

Haacaaluu Hundeessaa artistii Oromoof qaalii walleen qabsaa’edha. 

Saamichaa fi cunqursaa ummata Oromoo irra gahaa ture maqsuuf wallee falaasama kan taasifate Haacaaluun wallee isaa keessatti seenaa fi aadaa, gootummaa fi abbaa biyyummaa Oromoo faarsuun gurra jabaa horatee jira.

Ajjeefamuu isaa hordofee lubbuun namoota hedduu kutaalee Oromiyaa garagaraatti humnoota mootummaatiin kan gaaga’amte yemmuu ta’u, namoonni siyaasaa dabalatee namoonni hedduun hidhamaniiti jiru.

Ajjeechaan weellisaa kana irratti raawwatame qaama walabaatiin akka qoratamuuf waamichi dhaabbilee mirga ilmaan namaatiif falman dabalatee, qaamota garagaraatiin taasifamaa turus mootummaan Biltsiginnaa qorannaa walabaa taasise hin qabu.

Maatiin artist Haacaaluu Hundeessaa haqni ilma isaani adeemsa mootummaan deemuun akka hin baane dubbataa turan.

OMN ajjeefamuu Haacaaluu Hundeessaa waggaa 1ffatti, Waxabajjii 29 Guyyaa Haacaaluu Hundeessaa” jechuun moggaasuu hordofee guyyaan kun sadarka OMNtti qophiilee duudhaa Haacaaluu Hundeessaa irratti xiyyeefataniin dabaalamee yaadatamaa oola.

Bara kanas OMN yaadannoo ajjeefamuu artist Haacaaluu Hundeessaa waggaa 2ffaa ilaalchisuun Roobii boruu Waxabajjii 29 bara 2022 ganama irraa jalqabee qophiilee duudhaa fi kaayyoo isaa irratti xiyyeefataniin dabaalamuun yaadataa oola.

OMN guyyaa kana sangataalee qabu cufaan waa’ee Haacaaluu qofa irratti xiyyeeffachuun ummata Oromoo biraan gaha.

Guyyaa kana irratti dokmantariiwwan, qophiileen garagaraa fi yaanni ummataa kan dhiyaatan yemmuu ta’u, badhaasni fakkaataa Haacaaluu Hundeessaa jedhu qophaa’uun injifattootaaf ni kennama.

Faawundeeshiniin Haacaaluu Hundeessaa guyyaa kana Awwaardii Haacaaluu Hundeessaa qopheessuun duudhaa fi kaayyoo isaa itti fufsiisuuf gosoota aartii 10n weellistoota dorgomsiisee badhaasa.

Ummanni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa akkasumas jaalattoonni isaa guyyaa yaadannoo waggaa 2ffaa ajjeefamuu artist Haacaaluu Hundeessaa kana yaadachuuf qophii irratti argamu.

[ad_2]

Source link

What do you think?

Aggregated by Ethiopian News Digest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Dev’t Projects Built With Over 42 Bln Birr in Oromia Region to Become Operational | Satenaw: Ethiopian News

Green Legacy Initiative Beneficial to Lower Riparian Countries | Satenaw: Ethiopian News