in

Ajjeechaa suukkaneessaan viidiyoon marsaalee hawaasaa irra naanna’aa jiru Wallo aanaa Daawwaa Caffaatti raawwatamuu Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa beeksise.

[ad_1]

Ajjeechaa suukkaneessaan viidiyoon marsaalee hawaasaa irra naanna’aa jiru Wallo aanaa Daawwaa Caffaatti raawwatamuu Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa beeksise.

 

Ajjeechaa suukkaneessaan viidiyoon marsaalee hawaasaa irra naanna’aa jiru Wallo godina addaa saba Oromoo aanaa Daawwaa Caffaatti raawwatamuu Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa beeksise.

Komishichi ibsa baaseen ajjeechaan kun bakka addaa Intoolii jedhamutti raawwatamuu akka mirkaneeffate beeksiseera.

Lakkoofsi namoota ajjeefamanii naannawaa 30 akka ta’u himeeti jira.

Humnoonni mootummaa naannichaa namoota konkolaataa 2n fe’anii fidan jumlaan achitti fixuu ibseeti jira.

Guyyaan ajjeechaan suukkaneessan kun itti raawwatame akka lakkoofsa Itoophiyaa jalqaba baatii Muddee bara 2014 akka ta’es beeksiseera.

Humnoonni mootummaa fi shororkeessitoonni Faannoo kanneen uffannaa mallattoo Minilik uffatan namoota heddu konkolaataa fe’umsaa Isuzutti fe’anii wayita fidan viidiyicha irraa ni mul’ata.

Itti aansanii immoo namoota hidhannoo wayiituu hin qabne kanneen tumaa konkolaataa irraa buusanii rasaasa akka bokkaatti wayita itti roobsanis viidiyicha irraa ni argama.

Viidiyoo sana irratti lubbuu balleessitoonni Faannoo mallattoo Minilik uffatanii fi humnoonni mootummaa naannichaa kunneen namoota hin hidhanne kanneen afuura otoo hin baafachiisin wayita fixan ni mul’ata.

Warra dursanii konkolaataa irraa buusan rasaasaan fixaa, warra duubatti hafe tumaa konkolaataa irraa buusanii rasaasaaf dabaree dabarsanii kennu.

Afaan Amaaraatiin itti wacaa walwaamaa ajjeechaa kana raawwatu. “Abbabaa koottu” jedhanii  Afaan Amaaraan wal waamu. 

Waca kana keessatti yeroo dubbatan “gahee dhiisi rasaasa lafatti hin balleessin suuta dararamee haa du’u” jedhee miseensota Faannoo keessaa tokko yoo dubbatus sirritti dhaga’ama.

Warra konkolaata irraa namoota kanneen buusaa turan keessaa tokko “konkolaataatti ni dhukaafamaa? Na rukuttanii ooltan” jedhee yoo dheekkamuu fi yoo deebii walii laatan ni dhaga’ama.

“Gahee ofduuba irraa deebi’aa borus diina biraa qabna, eeyyen dhugaadha” jechaa deebii walii laachaa gaafa deebi’an suur-sagaleedhan mul’ata.

[ad_2]

Source link

What do you think?

Aggregated by Ethiopian News Digest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Ethiopia Partakes in UN National Dress, Gastronomy Day | Satenaw: Ethiopian News

በማህበራዊ ሚዲያ ላይ እየተሰራጨ ያለው አሰቃቂ ግድያ በወሎ ዳዋ ጨፋ ወረዳ እንደተፈፀመ የኢትዮጵያ ሰብኣዊ መብት ኮሚሽን አስታወቀ።