in

Adabbiin hidhaa waggaa kudhanii Miseensa Gumii Sabaa fi Qondaala Olaanaa ABO Obbo Amaan Fileetti murtaa’uun bu’ura seeraa hin qabuu jedhame.

[ad_1]

Adabbiin hidhaa waggaa kudhanii Miseensa Gumii Sabaa fi Qondaala Olaanaa ABO Obbo Amaan Fileetti murtaa’uun bu’ura seeraa hin qabuu jedhame.

 

Qondaalli olaanaa ABO kun Waxabajji 30 bara 2022 mana murtii magaalaa Shaashemanneetti dhihaachuun adabbiin hidhaa waggaa 10 kan itti murtaa’e.

Oduu gara biraatiin kaleessa jechuunis Waxabajji 24 bara 2014 Miseensi koree giddugaleessaa KFO Doktar Amaan Kanniisoo Harargee  Lixaa magaalaa Cirootti qaamolee mootummaatiin ukkaamfamuu maatiin himaniiru.

Obbo Amaan Filee ajjeefamuu artist Hacaaluu Hundeessaa booda qondaalota ABO hidhaman keessaa tokko yoo ta’aan, qondaalota ABO magaalaa Finfinneetti hidhaman gaafachuuf wayita mana hidhaa dhaqan, namoota muraasa hudhamtoota gaafachuuf wajjin dhaqan waliin achitti hambifamuun hidhaman.

Ergasii as, Mana hidhaa bulchiinsa magaalaa Buraayyuu erga tursiifamanii booda, sababa beekamaa hin taaneen, waayila isaanii Gadaa Gabbisaa waliin Booranatti geeffamanii hidhaman.

Obbo Gadaa Gabbisaa erga hiikamanii booda, Amaan Filee ammas yeroo sadaffaaf bakka sababa beekamaa hin taaneen gara Shaashemanneetti geessuun hidhan.

Qondaalli olaanaa ABO kun erga hidhamanii as waggaa tokkoo oliif, himata shororkeessummaatiin himatamuun mana murtii magaalaa Shaashemanneetti deddeebi’aa turan.

Waxabajji 30, 2022 mana murtii magaalaa Shaashemanneetti dhihaachuun adabbiin hidhaa waggaa kudhanii akka itti murtaa’ee waayiloonni isaanii himaniiru.

Manni murtiichaa deddeebii ganna tokkoo olii booda olmaa Waxabajji 30 ooleen, adabbii hidhaa waggaa kudhanii itti murteessuusaa waayillan qabsoo isaanii OMN-tti himanii, himatni isaanitti banames ta’e murteen adabbii darbe kun bu’ura seeraa kan hin qabne ta’uu dubbatu.

Abbaan Alangaa bulchiinsa magaalaa Shaashemannees himata irratti qindeeffateen, yakka shororkeessummaa Labsii 652/2001 labasameen himachuusaa kan himan maddi OMN dubbise, labsichi bara 2012 keessa akka haqamee fi abbootiin seeraallee dhimmicha irratti wal falmaa turuu dubbatu.

Obbo Amaan Filee himannoo isaan hin himachiifneen himatamanii waggoota lama hidhaatti dabarsuun cinatti, murtiin haqa dhabeessi itti murtaa’uun isaan mufachiisuu isaas waayilli isaanii dubbisne himanii jiru.

Haala Waraanni Biliisummaa Oromoos ta’e ABO’n waggaa shan dura keessa tureef namni dhuunfaa har’a itti gaafatamuun sirrii mitii kan jedhan maddeen, himatni Obbo Amaan Fileetti baname kunis dhimmoota waggaa shan dura ABO waliin wal qabatanfaa ta’uu ibsu.

Himannoon isaan ittiin himatamanii adabaman kun bu’ura seeraa kan hin qabnee ta’uufi namni kun qondaalota ABO warra kaanirraa wanti adda isa taasisu akka hin jirres himanii, dhimmichi murtee siyaasaa ta’uu dubbachuun, uummatni Oromoo marti sagalee akka ta’uuf dhaamaniiru.

Oduu gara biraatiin guyyaa kaleessaa jechuunis Waxabajji 24, 2014 Miseensi koree giddu galeessaa KFO Doktar Amaan Kanniisoo Harargee Lixaa magaalaa Cirootii qaamolee mootummaatiin ukkaamfamanii fudhatamuu maatiin himaniiru.

Doktar Amaan Kanniisoo poolisii Oromiyaatiin qabamuu isaanii malee bakki isaan itti hidhamanii fii sababni hidhamuu isaanii haga yoonaa akka hin qulqulleeffanne maddeen keenya mirkaneessaniiru.

[ad_2]

Source link

What do you think?

Aggregated by Ethiopian News Digest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Role of AU as Facilitator of Peace Process in Ethiopia Very Important: Canadian Law Expert | Satenaw: Ethiopian News

Addi Bilisummaa Oromoo waraanni Oromiyaa irratti labsame akkaan isa yaaddessuu beeksise. – OMN