in

Aanaalee godina Baalee fi Baalee Bahaa tokko tokkotti hongeen sababa hanqina roobaatiin mudate gara beela hordofsiisuun lubbuu namaa gaaga’uutti ceheera jedhame.

[ad_1]